När: 11 november 2020, 10:00-17:00
Plats:
Göteborg
Utbildningsansvarig:
Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet

Anmäl dig här

Att ha kunskap i hur man på bästa sätt analyserar och packeterar sina kunskapstillgångar är en förutsättning för att se alla de möjligheter till nyttiggörande som finns. Under utbildningen får deltagarna en teoretiskt och praktiskt orienterad genomgång av grundläggande IAM-processor och verktyg för inventering och analys av kunskapstillgångar inom forskningen.

Material kommer att presenteras med hjälp av ett detaljerat case och grupparbete för att ge en förståelse för hur man systematiskt kan beskriva forskningsresultat som kunskapstillgångar och hur man kan använda omvärldsinformation för att analysera nyttiggörandemöjligheter för att stödja värdeskapande aktiviteter.

Utbildningen är inriktad på att ge en praktisk förståelse som kan överföras till det dagliga arbetet. Därför har du även möjlighet att ta med exempel från egna case eller projekt du jobbar med inom din kontext för att få råd på plats. Utöver detta kommer det finnas ytterligare fiktiva case att ta hem och jobba med från distans med stöd av andra experter.

Vill du lära dig mer om verktyget efter denna kurs? Anmäl dig även till nästa steg: Making sense of information: positioning analysis

(RTTP certifiering: utbildningen ger 5 CE-poäng)

Om SNITTS Grundutbildningar

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som arbetar i det akademinära innovationssystemet. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Innehållet i programmet är framtaget efter en noggrann genomlysning av målgruppens behov. Målsättning är att du som deltagare ska få en helhetsbild och förståelse för hur branschen fungerar och vilka aktörerna inom knowledge/tech transfer är. Föredragshållarna är ledande experter i Sverige. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utföra ditt arbete på ett professionellt och effektivt sätt, samt bredda ditt nationella nätverk.

SNITTS utbildningar har blivit godkända och är kvalitetssäkrade enligt det internationella organet ATTP. Samtliga utbildningar i programmet ger dig CE-poäng för att uppnå certifieringen ’Registered Technology Transfer Professionals’ (RTTP). Läs mer här >>

Programmet består av tre delar;
  • Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet (I samarbete med SISP, FUHS och S3 Piloten)
  • Intellectual Asset Management
  • IP-frågor i forskningssamverkan

De tre utbildningsdelarna kompletterar varandra och ger dig en fullständig grundutbildning inom nyttiggörande av kunskap och forskning.

Praktisk information

Avanmälan

Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 2000 kr.
Utebliven närvaro debiteras med samma belopp.

Kostnad

Medlem i SNITTS: 3 500 kr/tillfälle
Icke-medlem: 4 900 kr/tillfälle
(I priset ingår lunch, fika)