När: Våren 2021
Plats:
Sverige, ort annonseras vid senare tillfälle.
Utbildningsansvarig:
Fredrik Edman, Lunds universitet och Olivia Tolan Uppsala universitet

Utbildningen syftar till att öka förståelsen mellan aktörer i ett forskningssamarbete och ger dig kunskap om de regler och möjligheter som finns. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som affärsrådgivare samt alla som samarbetar med universitet och högskolor, i allt  från kick-offs till stora EU-projekt.

Under utbildningen går vi igenom vad du behöver kunna och tänka på när du går in i olika typer av forskningssamarbeten. Fokus ligger på IP-relaterade frågor, hur resultaten i ett forskningssamarbete ägs och förvaltas. Hur man väljer att samverka kring resultaten och att ha kunskap om de regler och möjligheter som finns är helt avgörande för ett effektivt nyttiggörande.

  • Vad är grunderna i ett IP-avtal: innehåll och omfattning, konsekvenser, svårigheter, etc.
  • Vad är relevant när det kommer till forskningssamverkan? I allt från samarbeten med små start-ups till stora EU-projekt.
  • Avtalsutmaningar: case-övning

(RTTP certifiering: utbildningen ger 5 CE-poäng)

Om SNITTS Grundutbildningar

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som arbetar i det akademinära innovationssystemet. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Innehållet i programmet är framtaget efter en noggrann genomlysning av målgruppens behov. Målsättning är att du som deltagare ska få en helhetsbild och förståelse för hur branschen fungerar och vilka aktörerna inom knowledge/tech transfer är. Föredragshållarna är ledande experter i Sverige. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utföra ditt arbete på ett professionellt och effektivt sätt, samt bredda ditt nationella nätverk.

SNITTS utbildningar har blivit godkända och är kvalitetssäkrade enligt det internationella organet ATTP. Samtliga utbildningar i programmet ger dig CE-poäng för att uppnå certifieringen ’Registered Technology Transfer Professionals’ (RTTP). Läs mer här >>

Programmet består av tre delar;
  • Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet (I samarbete med SISP, FUHS och S3 Piloten)
  • Intellectual Asset Management
  • IP-frågor i forskningssamverkan

De tre utbildningsdelarna kompletterar varandra och ger dig en fullständig grundutbildning inom nyttiggörande av kunskap och forskning.

Praktisk information

Avanmälan

Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 2000 kr.
Utebliven närvaro debiteras med samma belopp.

Kostnad

Medlem i SNITTS: 3 500 kr/tillfälle
Icke-medlem: 4 900 kr/tillfälle
(I priset ingår lunch, fika)