Kalender

Vårens aktiviteter kan komma att senareläggas/genomföras digitalt på grund av rådande läge med smittspridning. Mer information kommer att mailas ut till de som anmält sig till  aktiviteterna samt annonseras vid respektive aktivitet på hemsidan.

Här kan du se våra olika utbildningar, event och workshops. Klicka på rubriken för att läsa informationen. För att enkelt spara den till din kalender, klicka på ”Kalender” eller ”GoogleCal” i botten. Då öppnas det upp och läggs till automatiskt.

Datum märkta med orange är Snitts aktiviteter. Datum märkta med blått är externa aktiviteter.

september 2020

mån7sep - 8sep 712:00sep 8Context to Licensing in a University EnvironmentSteg 1 i vårt utbildningsprogram inom Licensiering12:00 - 12:00 (8) Stockholm

ons9sep - 10sep 913:00sep 10Utbildning: Strategisk hållbarhetskommunikationUtbildningstillfälle 1 av 313:00 - 13:00 (10) Webbaserad utbildning

tis22sep09:00- 15:00Innovation by Collaboration 2020SNITTS Årskonferens09:00 - 15:00 Zoom

november 2020

ons4nov - 5nov 413:00nov 5Utbildning: Strategisk hållbarhetskommunikationUtbildningstillfälle 2 av 313:00 - 13:00 (5) Webbaserad utbildning

ons11nov10:00- 17:00Intellectual Asset ManagementSNITTS Grundutbildning10:00 - 17:00 Göteborg

tor12nov10:00- 17:00Making sense of information: positioning analysis10:00 - 17:00 Göteborg

mån30nov - 1decnov 3010:00dec 1- 16:00Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet10:00 - (december 1) 16:00 Göteborg

december 2020

mån30nov - 1decnov 3010:00dec 1- 16:00Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet(november 30) 10:00 - (december 1) 16:00 Göteborg

ons2dec - 3dec 213:00dec 3Utbildning: Strategisk hållbarhetskommunikationUtbildningstillfälle 3 av 313:00 - 13:00 (3) Webbaserad utbildning

januari 2021

tor28jan - 29jan 2812:00jan 29Masterclass NegotiationsSteg 3 i vårt utbildningsprogram inom Licensiering12:00 - 12:00 (29) Stockholm

maj 2021

tis25maj - 28maj 2514:00maj 28Öppen studieresa till ASTPs årskonferens i Portugal14:00 - 16:00 (28) Lissabon