SNITTS Grundutbildningsprogram

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv, institut och offentlig sektor. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Innehållet i programmet är framtaget efter en noggrann genomlysning av målgruppens behov. Målsättning är att du som deltagare ska få en helhetsbild och förståelse för hur branschen fungerar och vilka aktörerna inom knowledge/tech transfer är. Föredragshållarna är ledande experter i Sverige. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utföra ditt arbete på ett professionellt och effektivt sätt, samt bredda ditt nationella nätverk.

SNITTS utbildningar har blivit godkända och är kvalitetssäkrade enligt det internationella organet ATTP. Samtliga utbildningar i programmet ger dig CE-poäng för att uppnå certifieringen ’Registered Technology Transfer Professionals’ (RTTP). Läs mer här >>

Programmet består av tre delar;

Del 1: Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning

Del 2: Intellectual Asset Management

Del 3: IP-frågor i forskningssamverkan

Kommande utbildningstillfällen i SNITTS grundutbildningsprogram

10-11 april 2019, lunch till lunch, Stockholm
Del 1: Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning

Anmäl dig här >>

(utbildningen ger 5 CE-poäng)

Utbildningsansvarig: Petra Norling, Stockholms universitet, Johan Blaus, KTH och Charlott Galant, PRV

Är du ny på jobbet eller vill du befästa dina kunskaper? Missa inte chansen att få en grundläggande genomgång av professioner inom samverkan och nyttiggörande enligt den svenska modellen. Vi belyser även olika arbetsmodeller och verktyg som används inom samverkan och nyttiggörande. Och inte minst får du en chans att bygga vidare på ditt personliga nätverk av nationella kollegor.

Några teman i kursen är:

  • Bakgrund och historik det svenska systemet
  • Intern organisering av funktioner för samverkan och nyttiggörande
  • Verktyg för rådgivning
  • Grundläggande om immateriella tillgångar

14 maj 2019

Del 2: Intellectual Asset Management

Anmäl dig här >>

(utbildningen ger 5 CE-poäng)

Utbildningsansvarig: Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet

Att ha kunskap i hur man på bästa sätt analyserar och packeterar sina kunskapstillgångar är en förutsättning för att se alla de möjligheter till nyttiggörande som finns. Under utbildningen får deltagarna en teoretiskt och praktiskt orienterad genomgång av grundläggande IAM-processor och verktyg för inventering och analys av kunskapstillgångar inom forskningen.

Material kommer att presenteras med hjälp av ett detaljerat case och grupparbete för att ge en förståelse för hur man systematiskt kan beskriva forskningsresultat som kunskapstillgångar och hur man kan använda omvärldsinformation för att analysera nyttiggörandemöjligheter för att stödja värdeskapande aktiviteter.

Utbildningen är inriktad på att ge en praktisk förståelse som kan överföras till det dagliga arbetet. Därför har du även möjlighet att ta med exempel från egna case eller projekt du jobbar med inom din kontext för att få råd på plats. Utöver detta kommer det finnas ytterligare fiktiva case att ta hem och jobba med från distans med stöd av andra experter.

20 november 2019
Del 3: IP-frågor i forskningssamverkan

Anmäl dig här >>

(utbildningen ger 5 CE-poäng)

Plats: Uppsala
Utbildningsansvarig:
Fredrik Edman, Lunds universitet och Olivia Tolan Uppsala universitet

Utbildningen syftar till att öka förståelsen mellan aktörer i ett forskningssamarbete och ger dig kunskap om de regler och möjligheter som finns. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som affärsrådgivare samt alla som samarbetar med universitet och högskolor, i allt  från kick-offs till stora EU-projekt.

Under utbildningen går vi igenom vad du behöver kunna och tänka på när du går in i olika typer av forskningssamarbeten. Fokus ligger på IP-relaterade frågor, hur resultaten i ett forskningssamarbete ägs och förvaltas. Hur man väljer att samverka kring resultaten och att ha kunskap om de regler och möjligheter som finns är helt avgörande för ett effektivt nyttiggörande.

• Vad är grunderna i ett IP-avtal: innehåll och omfattning, konsekvenser, svårigheter, etc.
• Vad är relevant när det kommer till forskningssamverkan? I allt från samarbeten med små start-ups till stora EU-projekt.
• Avtalsutmaningar: case-övning

De tre utbildningsdelarna kompletterar varandra och ger dig en fullständig grundutbildning inom nyttiggörande av forskning och innovation.

Praktisk information

Avanmälan

Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 2000 kr.
Utebliven närvaro debiteras med samma belopp.

Kostnad

Medlem i SNITTS: 2 900 kr/tillfälle
Icke-medlem: 3 900 kr/tillfälle
(I priset ingår lunch, fika)