SNITTS Nationella Professionsutvecklingsprogram (NPP)

SNITTS erbjuder som enda organisation i Sverige ett komplett grundutbildningsprogram för dig som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv, institut och offentlig sektor. Syftet med programmet är att vi behöver uppnå en viss kunskapsbas för att kunna mäta oss med resten av världen. Vi ska tala samma språk och ha samma baskunskaper.

Innehållet i programmet är framtaget efter en noggrann genomlysning av målgruppens behov. Målsättning är att du som deltagare ska få en helhetsbild och förståelse för hur branschen fungerar och vilka aktörerna inom knowledge/tech transfer är. Föredragshållarna är ledande experter i Sverige. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utföra ditt arbete på ett professionellt och effektivt sätt, samt bredda ditt nationella nätverk.

SNITTS utbildningar har blivit godkända och är kvalitetssäkrade enligt det internationella organet ATTP. Samtliga utbildningar i programmet ger dig CE-poäng för att uppnå certifieringen ’Registered Technology Transfer Professionals’ (RTTP). Läs mer här >>

Programmet består av tre delar;

Del 1: Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning

Del 2: Intellectual Asset Management

Del 3: IP-frågor i forskningssamverkan

Kommande utbildningstillfällen i SNITTS Professionsutvecklingsprogram

11 maj 2017, Göteborg
Del 2: Intellectual Asset Management

(utbildningen ger 5 CE-poäng)

Anmäl dig här >>

Utbildningsansvarig: Andrew Telles, Göteborgs universitet

Att ha kunskap i hur man på bästa sätt analyserar och packeterar sina intellektuella tillgångar är en förutsättning för att se alla de möjligheter till nyttiggörande som finns. Under utbildningen får deltagarna en teoretiskt och praktiskt orienterad genomgång av grundläggande IAM-processer och verktyg för inventering och analys av intellektuella tillgångar (IA) inom forskningen.

Material kommer att presenteras med hjälp av ett detaljerat case och grupparbete för att ge en förståelse för hur man systematiskt kan beskriva forskningsresultat som IA, och hur man kan använda omvärldsinformation för att analysera nyttiggörandemöjligheter för att stödja värdeskapande aktiviteter.

Utbildningen är inriktad på att ge en praktisk förståelse som kan överföras till det dagliga arbetet. Därför har du även möjlighet att ta med ditt egna case eller projekt för att få råd på plats. Tid avsetts för att du ska kunna arbeta med ditt case, enskilt men med stöd från föreläsaren, utifrån de verktyg och metoder som lärs ut under utbildningen.

Om du har frågor kring vilken typ av case eller projekt som är lämpligt i sammanhanget får du gärna maila föreläsaren i förväg: andrew.telles(at)gu.se

15 november 2017, Lund
Del 3: IP-frågor i forskningssamverkan

(utbildningen ger 5 CE-poäng)

Anmäl dig här >>

Utbildningsansvarig: Fredrik Edman, LU Innovation och Charlott Galant, PRV

Under utbildningen går vi igenom vad du behöver kunna och tänka på när du går in i olika typer av forskningssamarbeten. Fokus ligger på IP-relaterade frågor, hur resultaten i ett forskningssamarbete ägs och förvaltas. Hur man väljer att samverka kring resultaten och att ha kunskap om de regler och möjligheter som finns är helt avgörande för ett effektivt nyttiggörande.

En genomgång av intellektuella tillgångar (IP):

  • Vad är det för skillnad på IA, IP och IPR? Vad är relevant när det kommer till forskningssamverkan? Etc.
  • Vad är grunderna i ett IP-avtal: innehåll och omfattning, konsekvenser, svårigheter, etc.
  • Avtalsutmaningar: case-övning
Mars-april 2018
Del 1: Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning

(utbildningen ger 5 CE-poäng)

Deltagarna får en grundläggande genomgång av professionen ”nyttiggörande av kunskap och forskning” enligt den svenska modellen, men också vad som internationellt avses med ”Technology Transfer”. Vi belyser olika affärs/arbetsmodeller, samverkansforskning, nyttiggörande av resultat i befintliga bolag, start av bolag, utvärderingsprocessen, juridiska aspekter etc.

  • Bakgrund, svenskt perspektiv och omvärlden
  • Nycklar för att arbeta med innovation management
  • Grundläggande om intellektuella tillgångar                                                        

Är du ny på jobbet eller vill du befästa dina kunskaper? Missa inte chansen att under en dag få en grundläggande genomgång av professionen som arbetar inom nyttiggörande av kunskap och forskning enligt den svenska modellen, men också vad som internationellt menas med Technology Transfer. Du får även insikt i olika affärs/arbetsmodeller, samverkansforskning, nyttiggörande av resultat i befintliga bolag, start av bolag, utvärderingsprocessen, juridiska aspekter etc. Och inte minst en chans att bygga vidare på ditt personliga nätverk av nationella kollegor.

De tre utbildningsdelarna kompletterar varandra och ger dig en fullständig grundutbildning inom nyttiggörande av forskning och innovation.

Praktisk information

Avanmälan

Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 1000 kr.
Utebliven närvaro debiteras med samma belopp.

Kostnad

Medlem i SNITTS: 2 900 kr/tillfälle
Icke-medlem: 3 900 kr/tillfälle
(I priset ingår lunch, fika)