SNITTS Special Interest Group (SIG)

Medlemmar i SNITTS kan bilda eller gå med i SIGs – Special Interest Group. En SIG kan bildas för speciella frågor, specifika branschintressen eller som redan existerade nätverk. SIGen är en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med samma intresse och/eller arbetsuppgifter. SIGarna kan vara hur stora eller hur små som helst och får existera under begränsad tid eller vara mer ”permanenta”.

SNITTS arrangerar två möten för SIGarna per år, ett möte på våren och ett under hösten i samband med årskonferensen Innovation by Collaboration. Syftet med de bägge mötena är att erbjuda en plattform för inspiration och utbyte av erfarenheter, framgångar och utmaningar.

Mellan mötena uppmuntras SIGarna att skapa diskussionsgrupp på Facebook eller LinkedIn för den löpande kontakten över året.

SIG-mötena är kostnadsfria för medlemmar, för icke-medlemmar kostar mötena 1 100 kr/möte.

Är du intresserad av att delta i en SIG? Eller är du intresserad av att starta upp en ny? Skicka ett mail till SNITS kansli, johanna(at)snitts.se

Information om SIGarnas upplägg 2017 hittar du här.

SNITTS har ett forum på LinkedIn som du kan delta i. Du hittar det här.

Kommande SIG-möten

Aktuella SIGar

SIG IN (ny 2018)

Inom ramen för innovationsarbete både vid lärosäten, annan offentlig sektor och i näringslivet finns ett behov av olika typer av information för besultstöd. Denna information, som generellt benämns innovationsinformation,  inkluderar bland annat patentinformation, forskningsinformation, statistik och marknadsinformation. I den tidiga innovationsfasen är denna typ av information av stor vikt för att kunna göra underbyggda vägval gällande etablering av position, värdering av tillgångar, hur tillgångar kan positioneras med mera. I SIG INnovationsinformation vill vi skapa tydlighet kring detta behov, ha konkret erfarenhetsutbyte men även skapa verktyg för innovationsverksamheter i tidig fas.

SIG Humsam

SIG Humsam är till för oss som vill fördjupa oss i hur vi kan intressera och stödja humanister och samhällsvetare (forskare, doktorander, studenter) att skärpa sin samverkan med samhället och skapa fler innovationer från hum/sam-forskningen.

SIG Student

SIGen är till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. I SIG Student så kommer vi tillsammans skapa ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver.

SIG SME (vilande)

SIGen riktar sig till individer som intresserar sig för frågor kring samverkan med Små och Medelstora Företag (SME).