SNITTS arrangerar studieresor med syfte att skapa bättre förståelse för andra organisationer, regioner eller nationers metoder, verktyg och arbetssätt inom kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

Studieresorna arrangeras i samverkan med andra organisationer eller som ren SNITTS aktivitet och kan genomföras som beställningsuppdrag.

Det är för långsiktigheten viktigt att studieresan har ett uttalat syfte för var och en av deltagarna och att resultat dokumenteras på ett målrelaterat sätt. Som en del i dokumentationen redovisas nedan de studieresor som hittills genomförts.

Studieresor 2018

Genomförda studieresor

 • München
  Innovationskontoret Fyrklövern, maj 2017
 • England
  Innovationskontoret Fyrklövern, september 2015
 • Holland
  Innovationskontoret Fyrklövern, september 2014
 • Schweiz
  InnovationskontorEtt vid LiU, april 2014
 • EU/Bryssel
  Öppen studieresa, november 2013
 • Barcelona
  Innovationskontoret Fyrklövern, september 2013
 • Impact
  Öppen studieresa, England och Belgien, maj 2013
 • Schweiz
  LTU och Centek, februari 2013
 • Malmö och Köpenhamn
  Innovationskontoret Fyrklövern, september 2012
 • Barcelona
  LUIS, Lunds innovationssystem, september 2011
 • England/Skottland
  Fyrklöverns universitet, februari 2011
 • Kalifornien
  I samverkan med VINNOVAs utbytesprogram, maj 2010
 • Boston
  April 2010

Studieresor