Workshops och seminarier

Workshops och seminarier är viktiga verktyg för utvecklingen av professionen, för att utveckla och upplysa personer om viktiga aspekter, frågor och för att föra upp nyttiggörande på agendan. Det finns många olika perspektiv och efterfrågan till dessa forum kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter eller medlemmar.

Hör gärna av dig till SNITTS kansli om du har ett ämne eller en fråga som du vill lyfta i ett seminarium eller en workshop.

Kommande workshops och seminarier:

Workshop: Breddat innovationsfrämjande för hållbar förnyelse genom hum/sam
Missa inte möjligheten att under en förmiddag i Malmö diskutera hur vi tillsammans kan nå hållbar förnyelse i organisationer och samhälle genom ökad förmåga bland forskningsfinansiärer, innovationsrådgivare, bedömare och forskare. Samt att främja innovation, nyttiggörande och samverkan med avstamp i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
När: 16 november, kl. 10:00-13:00
Var: STORM, Citadellvägen 7 i Malmö

Till anmälan >>

Workshopledare:

  • Jan Sandred, Vinnova
  • Lars Wärngård, Forte
  • Malin Lindberg, Humsamverkan

Organisationen Humsamverkan har med myndigheterna Vinnova, Forte, Formas och Energimyndigheten under flera år drivit en process för breddat innovationsfrämjande.  Processen syftar till att utveckla redskap för att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig innovation, samverkan och nyttiggörande med forskningsfinansiärer, innovationsrådgivare, bedömare/granskare och forskare som målgrupper. Målet är att öka utsikterna för innovationsfrämjande insatser att bidra till hållbar utveckling och hantera aktuella samhällsutmaningar. Redskapen rör bland annat medvetenhet och kunskap, kommunikation i text och bild samt engagemang och öppet sinne. Vid workshopen får deltagarna pröva på några av de utvecklade angreppssätten, med inspiration från de medverkande forskningsfinansiärernas egna erfarenheter. Deltagarnas upplevelser tillvaratas sedan i den fortsatta utvecklingen av redskapen.

Bakgrunden till processen och redskapen är att många forskningsfinansiärer har svårt att nå en tillräcklig bredd av forskare för att bidra till hållbar förnyelse i organisationer och samhälle. Det är ofta forskare inom vissa delar av humaniora och samhällsvetenskap som är underrepresenterade. Humsamverkans analyser visar att detta beror på en rad strukturella och kulturella faktorer bland forskningsfinansiärer, innovationsrådgivare, bedömare/granskare och forskare när det gäller att främja vetenskaplig innovation, samverkan och nyttiggörande. Skilda vokabulär, bildspråk, kommunikationskanaler och villkor har medfört en klyfta mellan vissa finansiärer och vissa forskare. Detta minskar både forskningsfinansiärernas möjlighet att uppnå eftersträvade samhällseffekter och forskarnas möjlighet att bidra till samhällsnyttig kunskap om hur människors beteenden och relationer påverkar möjligheten att uppnå hållbar utveckling och hantera aktuella samhällsutmaningar.