Workshops och seminarier

Workshops och seminarier är viktiga verktyg för utvecklingen av professionen, för att utveckla och upplysa personer om viktiga aspekter, frågor och för att föra upp nyttiggörande på agendan. Det finns många olika perspektiv och efterfrågan till dessa forum kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter eller medlemmar.

Hör gärna av dig till SNITTS kansli om du har ett ämne eller en fråga som du vill lyfta i ett seminarium eller en workshop.

Kommande workshops och seminarier:

22 mars 2017
Seminarium: Hur kan vi maximera Sveriges innovationsförmåga? Ger FOI-propositionen rätt möjligheter?

Anmäl dig här >>

För att Sverige än mer effektivt ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna, behöver vårt innovationssystem utvecklas på olika sätt. Det handlar inte minst om de nationella och regionala stödsystemen som kan utvecklas både till innehåll och struktur. Frågan är komplicerad och kräver nya, innovativa och smarta angreppssätt.

Välkommen till en diskussion kring hur vi inom innovationssystem kan bidra till att maximera Sveriges Innovationsförmåga. Hur ser ni i publiken och panelen på de förutsättningar som FOI-propositionen ger? Är det generellt så att vi behöver mer resurser till forskning eller handlar det mer om hur vi arbetar inom innovationssystemet? Är en ökad satsning på utpekade strategiska innovationsområden lösningen eller är det snarare förmågan att skala upp innovationer från teststadier till färdig produktion av varor och tjänster som är lösningen?

Datum: 22 mars 2017, kl. 13:00-15:00
Plats: VINNOVAs lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm
Kostnad: Medlem i SNITTS deltar utan kostnad, Icke-medlem: 1 000 kr

Medverkande i panelen:

  • Pirkko Tamsen, Chef, UU Innovation
  • Per-Arne Håkansson, ledamot Näringsutskottet
  • Joakim Appelquist, Direktör och avdelningschef internationella avdelningen, VINNOVA
  • Andreas Uhmeier, Chef innovationsrådgivning, Almi Företagspartner AB
  • Teresa Jonek, ansvarig för forskning och innovation, Almega

Moderator: Eugenia Perez Vico, Lunds universitet

27 april 2017
Workshop: Business Model Blocks

Anmäl dig här >>

För dig som affärsutvecklare är Business Model Blocks (BMB) ett utmärkt verktyg när det kommer till att visualisera och effektivt hitta framtidens affärsmodeller. Dagen inleds med ett kort teoripass och följs av en genomgång med praktiska exempel som vi arbetar vidare med individuellt och i grupp.

Den nya ekonomin hanterar inte bara varor och tjänster, utan innehåller även en lång rad andra värden. Komplicerade affärsmodeller kan t.ex. innehålla storheter som data, exponering, uppskattning, erfarenhet, upplevelser och rättigheter. BMB gör det möjligt att på ett enkelt sätt hantera och visualisera dessa storheter.

BMB har skapats av det belgiska företaget Board of Innovation och har de senaste åren blivit ett allt mer förekommande verktyg i affärsutvecklingsprocessen. Idag används BMB av flertalet universitet och företag runt om i världen.

”Business Model Blocks är ett affärsutvecklingsverktyg som passar in mellan NABC och Business Model Canvas”, säger Sven Olsson affärsutvecklare vid LU Innovation.

Datum: 27 april, kl. 10:00-16:30
Plats: Kammakargatan 10, 111 40 Stockholm
Workshopledare: Sven Olsson och Fredrik Edman, LU Innovation
Kostnad: Medlem i SNITTS: 2 000 kr, Icke-medlem: 3 000 kr