Workshops och seminarier

Workshops och seminarier är viktiga verktyg för utvecklingen av professionen, för att utveckla och upplysa personer om viktiga aspekter, frågor och för att föra upp nyttiggörande på agendan. Det finns många olika perspektiv och efterfrågan till dessa forum kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter eller medlemmar.

Hör gärna av dig till SNITTS kansli om du har ett ämne eller en fråga som du vill lyfta i ett seminarium eller en workshop.

Kommande workshops och seminarier:

Hur ska Sverige behålla sin status som innovativt land?

När: 14 mars, 13:00-15:00
Var: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm

Medlemsanmälan >>

Är du inte medlem än går det bra att anmäla sig till seminariet här >>

Varmt välkomna till ett eftermiddagsseminarium där vi tillsammans med panelen diskuterar frågan Hur ska Sverige behålla sin status som innovativt land?

Vad är det vi gör som är unikt och som skulle kunna utvecklas och exporteras? Vad gör vi som inte är lika bra? Vad hindrar oss; hämmande beteende, vårt byråkratiska system, etc.? Har vi råd att diskriminera; idéer, koncept, personer, affärsmodeller? Vilka politiska beslut behövs för att vi ska behålla statusen och hur kan vi påverka politikerna i rätt riktning? Vad skulle hända om innovationsministern bytte färg efter valet, skulle det bli någon skillnad i de innovationssatsningar som görs? Vilka innovationssatsningar finns idag och vilka kommer att bli de nya satsningarna?

Moderator: Mikolaj Norek, Norek & Sköld AB

Paneldeltagare:

– Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet
– Niklas Bergman, European Innovation Counsil, Intergalactic Industries AB
– Per-Arne Håkansson, Näringsutskottet
– Agneta Jacobson, Teyi och Innovation Strategy Forum
– Anne Lunde Dinesen, Matcentralen, Stockholms Stadsmission
– Oskar Thorslund, Kanslichef, Nationella innovationsrådets kansli