Workshops och seminarier

Workshops och seminarier är viktiga verktyg för utvecklingen av professionen, för att utveckla och upplysa personer om viktiga aspekter, frågor och för att föra upp nyttiggörande på agendan. Det finns många olika perspektiv och efterfrågan till dessa forum kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter eller medlemmar.

Hör gärna av dig till SNITTS kansli om du har ett ämne eller en fråga som du vill lyfta i ett seminarium eller en workshop.

Kommande workshops och seminarier:

  • Aktivitet i anslutning till vår årsstämma: Hur blir vi innovativa på riktigt?
    25 mars 2021, Zoom

Enbart öppet för medlemmar i SNITTS.
Till anmälan
Välkommen till ett samtal om framtida utmaningar och behov och vilka förutsättningar och förmågor som behövs för att möta den snabba förändring som sker. Här samtalar vi om allt från stadskärnornas död till den nya flexibla arbetsplatsen, vikten av social interaktion, att se psykiskt välbefinnande som vår viktigaste tillgång för att uppnå våra hållbarhetsmål och hur viktigt tillit och mod är för att lyckas med innovation där befintliga strukturer, processer och mål hämmar förmågan till innovation och transformation.

Medverkande:

Niklas Huss har lång erfarenhet att driva större transformations- och innovationsarbete både från offentlig och privat sektor. Kommer senast från rollen som innovationschef på Länsförsäkringar och arbetar nu med att stötta organisationer i att bygga upp deras innovations- och transformationsförmåga. Niklas sitter även i styrelsen för SNITTS.

Charlotta Nordenberg har mångårig erafenhet av att arbeta inom akademin med internationella- och forskningsfinansieringsfrågor samt i den innovationsstödjande verksamheten. Hon har under många år arbetat ideellt på lokal och nationell nivå inom NGO och idrottsrörelsen. Charlotta arbetar idag som enhetschef på Mau Innovation vid Malmö universitet och är sedan 2020 styrelseordförande för SNITTS.