Workshops och seminarier

Workshops och seminarier är viktiga verktyg för utvecklingen av professionen, för att utveckla och upplysa personer om viktiga aspekter, frågor och för att föra upp nyttiggörande på agendan. Det finns många olika perspektiv och efterfrågan till dessa forum kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter eller medlemmar.

Hör gärna av dig till SNITTS kansli om du har ett ämne eller en fråga som du vill lyfta i ett seminarium eller en workshop.

Kommande workshops och seminarier:

Workshop: Business Model Blocks

Datum: 25 oktober 2018, kl. 10:30-17:00
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Workshopledare: Fredrik Edman, LU Innovation
Pris: Medlem i SNITTS: 2 000 kr, Icke-medlem: 3 000 kr (I kostnaden ingår lunch och fika.

Anmäl dig här >>

Missade du tillfället förra året? På efterfrågan från er anordnas nu workshopen inom verktyget Business Model Blocks (BMB) på nytt!

För dig som affärsutvecklare är BMB ett utmärkt verktyg när det kommer till att visualisera och effektivt hitta framtidens affärsmodeller. Dagen inleds med ett kort teoripass och följs av en genomgång med praktiska exempel som vi arbetar vidare med individuellt och i grupp.

Den nya ekonomin hanterar inte bara varor och tjänster, utan innehåller även en lång rad andra värden. Komplicerade affärsmodeller kan t.ex. innehålla storheter som data, exponering, uppskattning, erfarenhet, upplevelser och rättigheter. BMB gör det möjligt att på ett enkelt sätt hantera och visualisera dessa storheter.

BMB har skapats av det belgiska företaget Board of Innovation och har de senaste åren blivit ett allt mer förekommande verktyg i affärsutvecklingsprocessen. Idag används BMB av flertalet universitet och företag runt om i världen.

”Business Model Blocks är ett affärsutvecklingsverktyg som passar in mellan NABC och Business Model Canvas”, säger Sven Olsson affärsutvecklare vid LU Innovation.