Workshops och seminarier

Workshops och seminarier är viktiga verktyg för utvecklingen av professionen, för att utveckla och upplysa personer om viktiga aspekter, frågor och för att föra upp nyttiggörande på agendan. Det finns många olika perspektiv och efterfrågan till dessa forum kan komma från olika håll, exempelvis från myndigheter eller medlemmar.

Hör gärna av dig till SNITTS kansli om du har ett ämne eller en fråga som du vill lyfta i ett seminarium eller en workshop.

Kommande workshops och seminarier:

Framtidsspaning och hur det kan användas i nyttiggörandearbetet 

När: 13 mars 2019, 13:00-15:30
Var: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm

Anmälan för medlem >>

Anmälan för ej medlem >>

Seminariet är i anslutning till SNITTS årsstämma och medlemmar deltar kostnadsfritt.

 

Hur kan metoder för att analysera framtiden generera nya idéer och innovationer? Maria Jeansson arbetar på Imperial Tech Foresight, en del av Imperial College London, där hon integrerar framtidsspaning med akademisk expertis för att skapa framtidsvisioner och nytänkande. Under seminariet kommer hon att beskriva arbetet på Tech Foresight och hur det skapar ett globalt intresse för Imperial College London men också bjuder in till tvärvetenskapliga samarbeten inom institutionen. Vidare kommer Maria beskriva två fallstudier som visar hur samarbete kring framtidsspaning kan skapa nytt engagemang både inom och utanför universitetet. Efter seminariet kommer Maria leda två praktiska aktiviteter där vi tillsammans kan diskutera hur tillvägagångsättet kan användas i vårt arbete. 

 

Gruppaktivitet (5 personer per grupp) per strategiska områden. 

13:40 – 14.15 Systemtänkande: Använda framtidshorisonter i arbete

Inom framtidsarbete  används oftast tre framtidshorisonter för att analysera hur förändringar kan påverka företag och organisationer. Under denna aktivitet kommer vi pröva denna metod och genom diskussion skapa en förståelse över hur framtidsspaning kan användas för att förbereda oss för en oviss framtid.

14:15 – 14:45 Framtidstänkande: Ta med, utveckla och utmana

Efter vi har använt oss av de tre framtidshorisonterna, och lyssnat på Imperial Tech Foresight’s arbete, vad vill vi ta med oss i vår organisations framtidsarbete? Efter 10 minuter delar varje grupp med sig om sina prioriterade idéer.

14:45 – 15:00 Avslut och sista frågor

 Avslutande diskussion.