Context to Licensing in a University Environment

JohannaVår nästa aktivitet

Lic 1

Step 1: Context to Licensing in a University Environment

Organisers: SNITTS and ASTP
When: 7-8 september 2020 (lunch to lunch), location: Zoom
Trainers and course Directors: Jeff Skinner, Executive Director, Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School and Peter Deakin, Innovation Advisor, Chalmers
Läs mer om de kursansvariga här >>

Download agenda >>

Learning Objectives:

 • How to define a value proposition based on a range of assets
 • How to define a TTO service offering that is attractive to the researcher base
 • How to professionally manage an intellectual property portfolio and why it matters
 • How commercial and public good objectives can be successfully balanced

Topics:

 • Sources of competitive advantage
 • The TTO as service provider
 • Professional management of IP
 • Shaping the commercial deal
Aims and objectives for the Professional Development program in Licensing

An advanced level, four-step professional development program designed to provide delegates with practical skills and knowledge applicable to licensing of academic intellectual property into industry. The courses will be highly interactive, based on group work and case studies, and will help delegates explore the role a University (and its associated support system) can take in balancing commercial and public good objectives in seeing impact delivered from intellectual property arising from publicly-funded research.

Utbildningspaketet är framtaget för rådgivare som arbetar med licensiering idag och/eller vill jobba med licensiering i närtiden. Det passar även dig som har jobbat med licensiering i industrin och som vill utforska hur man kan balansera kommersiellt tänk med sin roll i en offentlig miljö.

Licensiering är en metod för nyttiggörande av forskningsresultat som är ett bra komplement till de verktyg som används i Sverige idag. Genom att addera detta verktyg vill vi på sikt skapa mer nytta i samhället.

Utbildningspaketet är framtaget av SNITTS i samarbete med ASTP och andra internationella aktörer.

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen så rekommenderar vi er att delta vid alla fyra utbildningstegen. Men om du önskar går det självklart bra att endast delta vid enstaka tillfällen. Utbildningsstegen är framtagna i pedagogisk ordning och vi rekommenderar att man börjar med steg ett.

 1. Context to Licensing in a University Environment
 2. ASTPs Technology Licensing (18 CE points)
 3. Masterclass Negotiations
 4. Masterclass Agreement Language