Möte inom SIG Social Innovation

JohannaVår nästa aktivitet

Glödlampa

När och Var: 23-24 mars 2020, Campus Norrköping

Fältet social innovation är brett och vi har valt att detta första möte ska bli en omvärldsspaning där vi gemensamt diskuterar frågor som missions, hållbar tillväxt, investeringar och nyttiggörande inom social innovation. Utöver erfarenhetsutbyte och gemensamma frågeställningar får vi även möjlighet att besöka spännande initiativ i Norrköpingsområdet.

Varmt välkomna önskar SNITTS och Mötesplats Social Innovation!

Anmäl dig här

Agenda

Måndag 23 mars
12:00                 Lunch
13:00                 Inledning
13.30                 Presentation/erfa i gruppen
14.30                 Fika
15.00                 Workshop
16:30                 Avrundning
19:00                 Social aktivitet
Tisdag 24 mars
09.00                 Studiebesök
11:00                 Samtal och diskussion i gruppen
12:00                 Nästa möte
12:30                 Avrundning och lunch

Kostnad:

Medlemmar i SNITTS deltar på mötet kostnadsfritt, är du inte medlem än tillkommer en kostnad om 1500 kr. Resa, eventuell logi samt middagen på kvällen bekostas av deltagarna själva.
*Special Interest Groups (SIG) är en möjlighet för medlemmar inom SNITTS att kostnadsfritt mötas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring särskilda intressen. Formen och kontinuititeten för träffarna styrs av medlemmarnas behov men utgår från två träffar per år.  Icke medlemmar är välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad.