Konsten att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor

ThomasVår senaste studieresa

EU-kommissionen har identifierat initiativförmåga och företagaranda som en av åtta nyckelkompetenser som bär det europeiska samhällets tillväxt framåt. Det handlar om att kunna omsätta idéer till verklighet och skapa värde för andra, oavsett ämne och område.

Många lärosäten arbetar i linje med detta för att simulera studenters entreprenöriella förmågor inom ramen för utbildningen. Aktiviteter erbjuds även vid sidan av studierna. Innovationskontoret Fyrklövern, som utgörs av Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet i samverkan, drev under 2015-2016 ett gemensamt Vinnova-finansierat projekt för utveckla arbetssättet.

– Genom det så kallade MINT-projektet (Mobilitet för nytta och tillväxt) tog vi ett samlat grepp för att involvera studenter i innovationsprocesser och stimulera entreprenöriellt tänkande, berättar Juliana Gardahl Wettersten som har koordinerat denna del av projektets verksamhet. – Under projekttiden utvecklade och testade vi flera olika koncept där studenters drivkraft sätts på prov och utvecklas genom att de löser utmaningar åt olika typer av uppdragsgivare.

Under hela processen utbyter lärosätena erfarenheter i syfte att lära av varandra, skapa en samsyn kring universitetens ansvar för entreprenörskap i utbildningen och finna en ”best practice” kring hur ett lärosäte kan arbeta med frågan. Detta utmynnade i en inspirationsguide som beskriver de koncept som testades inom projektet. I guiden bjuder Fyrklövern även andra lärosäten på vad de tycker fungerar bäst kring bland annat hur lärosätet kan hitta lämpliga studentuppdrag och hur uppdraget ska beskrivas.

Under SIG Student-träffen i Östersund 5-6 april kommer studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser att stå i fokus. Ett av passen kommer att presentera MINT-arbetet och de koncept som ingick i projektet mer ingående.

InnovationskontoretFyrklovern_Liggande_CMYK

Logotyp_Vinnova_RGB_ram_webb