Genom LiU Impact Factory kan studenter göra skillnad på riktigt

ThomasVår senaste studieresa

BP apr2018

För att stärka stödet som LiU Innovation ger till studenter med innovativa och hållbara idéer startades LiU Impact Factory. Det är ett förinkubatorprogram där drivna studenter vid Linköpings universitet får möjlighet att utveckla idéer som har en tydlig koppling till Agenda 2030.

LiU Impact Factory är ett program som ställer höga krav på teamen som deltar. I gengäld får studenterna ta del av utökad rådgivning, ett specialanpassat föreläsningspaket, ett brett nätverk, tillgång till arbetsplats samt stöttning kring finansieringsfrågor. Teamen utgör dessutom en gemenskap där de stöttar varandra. Programmet är uppdelat i tre faser; 1. utveckling av idén, 2. verifiering och teambyggande och 3. realisering. För att gå vidare till nästa fas måste teamen presentera mål de uppnått under den föregående fasen.

Premiäromgången resulterade i tre aktiebolag och två ideella föreningar som i dag jobbar med allt från urban odling och smidig översättning för akutsjukvård till programmering i skolan och rättvisare nyhetsrapportering. I omgång två närmar sig nu avslutningen, med tio team som berör ämnen som konvertering av diesel- till elmotorer, hållbart mode och jämställda festivalscener. Att jobba så specifikt och koncentrerat med teamen, genom LiU Impact Factory, har verkligen givit goda resultat och programmet är nu en naturlig del av LiU Innovations verksamhet.

Rediunn Palmkvist, Innovationsvärd på LiU Innovation, förklarar mer:

Hur föddes LiU Impact factory?

– Två av våra tidigare innovationsrådgivare har tidigare varit engagerade i föreningar och drivit sociala företag. Under 2015 började de lyfta dessa frågor i vår verksamhet, vilket fick bra gehör. I samband med Musikhjälpen i Linköping samma år såg vi ett stort engagemang och en stor efterfrågan kring dessa frågor från omgivningen. Vi kom fram till att det inte fanns någon bra regional inkubator för specifikt sociala innovationer och satte igång arbetet med LiU Impact Factory.

Hur använder ni de globala målen som ett verktyg i verksamheten?

– I grund och botten handlar det om att bygga affärslogik kring de utmaningar som formuleras i de globala målen. En stor del av vår uppgift är att ge deltagarna en riktning och förankra samhällsutmaningarna. Studenter är överlag en engagerad målgrupp. Detta underlättar såklart när det kommer till att skapa behovs-drivna innovationer.

Dessutom har vårt behovsdrivna arbetssätt kring de globala målen förbättrat vår kontakt med universitetet som helhet. Det kan vara svårt att skapa brett engagemang kring innovation för alla de discipliner som finns vid LiU. Det blir betydligt lättare att förankra innovationsarbete i utmaningar som berör de globala målen och bygga engagemang kring dessa. Då kommer de verkligt spännande projekten.

Hur går det för teamen?

– Studentcasen från LiU Impact Factory presterar bra! Ett exempel är att många av projekten kvalificerar sig till regionens företagsinkubator LEAD. Av de 15 team som har tagit sig genom hela LiU Impact Factory har fem kommit in i, eller har skarp dialog med LEAD. Ett annat kvitto är all den uppmärksamhet som projekten får lokalt och nationellt.

Hur ser ett år med LiU Impact?

– LiU Impact Factory löper ungefär under ett läsår, mellan september och april och parallellt med studierna. Vi försöker undvika de moment som kräver mycket tid och energi från utbildningen, t.ex. tenta-perioder.

Det är ett krävande program som tar ca 12 h/vecka. Vårt erbjudande innehåller bl.a. workshop-program, Value Creation Forum och  avrapporteringar som syftar både till att säkerställa projektets framsteg men också gruppens välbefinnande och förväntningar. Dessutom får teamen en arbetsplats, en timmes innovationsrådgivning per vecka och ”kollegor” hos de andra teamen.

Vårt erbjudande under LiU Impact Factory ser i princip likadant ut som för vårt ”vanliga” program. Fokuset kring de globala målen är dock tydligare. Exempelvis inkluderas impact och de globala målen utöver den ordinarie affärsplanen. Det rör sig alltså om samma moduler i grund och botten, med skillnaden att de är justerade för att inkludera impact och globala mål. Dessutom ges teamen en grundlig introduktion till social innovation.

Kan du presentera några spännande projekt från LiU Impact Factory?

Vi skryter gärna om alla våra projekt men några som har varit extra spännande att följa är den första generationen som består av:

Edvira – Inkluderande programmering för lärare

Bred Blick – En av de första ideella föreningarna att sitta på Norrköpings Science Park

Lingonkollektivet – Ideell förening som jobbar nationellt med lobbyverksamhet och problematik runt mens.

SIOS – Skapar autonoma växthus för närodling både hemma och på kontoret.

Worldish – Skapar en översättningsapp specifikt för akutvården och sitter nu på LEAD.

Vill ni veta mer om LiU Impact Factory? Tveka inte att höra av er!

Reidunn Palmkvist
Innovationsvärd, LiU Innovation
reidunn.palmkvist@liu.se