SNITTS Campfire

En nationell reflektionsarena i digitalt format

Symboliken och varför lägerelden är för där samlades vi alltid förr och skapade trygghet. Här delar och lyssnar vi på nationella kollegors upplevelser, utmaningar och behov. Här bygger vi den kollektiva intelligensen och bottnar utmaningar och behov för att hitta orsak. Tillsammans blir vi starkare.

Mer om Campfire

Våra campfire-träffar är månatliga webinars för och med våra medlemmar. Syftet är att vara en reflektionsarena där vi samlas och stärker varandra nationellt. Det ska vara högt i tak och finnas möjlighet att få prata om det ogenomtänkta

Temat för träffarna kan inspireras av de spaningar vår omvärldsbevakningskommitté gör eller komma som inspel från våra medlemmar:
Vill du få input från dina nationella kollegor på en frågeställning eller utmaning? Vill du visa på spännande initiativ från egna organisationen? Eller kanske skapa kontakt med likasinnande medlemmar i en fråga? Skicka ett mail till SNITTS kansli, johanna@snitts.se

Kommande Campfire:

31/8 2022, 13:00-13:50
Riskmedvetenhet
En fråga som blir allt viktigare att tänka på i dagens läge med öppen innovation och samarbeten är vem det är som vi öppnar dörren för? Säkerhet hänger ihop med tillit och i många fall är den outtalad. Vi behöver dock vara medvetna om de risker som finns i det outtalade för att inte vara naiva.  Vi har en kultur av att vara positiva och säga ja till samverkan. Men känns något fel så är det viktigt att lyssna på magkänslan. Hur kan vi säkerställa att alla parters intentioner är goda?

Det är svårt att förutsäga oväntade risker. Men ett sätt är att vi börjar berätta för varandra om vad vi har varit med om, exemplifiera för att skapa förståelse för vad som skulle kunna hända. Delta i samtalet och dela med dig av dina erfarenheter under vår campfire i augusti.