SNITTS Campfire

En nationell reflektionsarena i digitalt format

Symboliken och varför lägerelden är för där samlades vi alltid förr och skapade trygghet. Här delar och lyssnar vi på nationella kollegors upplevelser, utmaningar och behov. Här bygger vi den kollektiva intelligensen och bottnar utmaningar och behov för att hitta orsak. Tillsammans blir vi starkare.

Mer om Campfire

Våra campfire-träffar är månatliga webinars för och med våra medlemmar. Syftet är att vara en reflektionsarena där vi samlas och stärker varandra nationellt. Det ska vara högt i tak och finnas möjlighet att få prata om det ogenomtänkta

Temat för träffarna kan inspireras av de spaningar vår omvärldsbevakningskommitté gör eller komma som inspel från våra medlemmar:
Vill du få input från dina nationella kollegor på en frågeställning eller utmaning? Vill du visa på spännande initiativ från egna organisationen? Eller kanske skapa kontakt med likasinnande medlemmar i en fråga? Skicka ett mail till SNITTS kansli, johanna@snitts.se

Kommande Campfire:

25/5 2022, 13:00-13:50
Samverkan med externa parter för att stärka nyttiggörande arbetet
Klimatkriser, krig och social utsatthet sätter press på samhällets aktörer och grundpelare. Sammantaget är det komplexa problem som kräver att samhällsaktörer samverkar brett och vitt tillsammans för att arbeta för att identifiera nya och realistiska lösningar.

Daniel Brandt, tidigare innovationsrådgivare vid Forsknings- och Innovationskontoret vid Göteborgs universitet bjuder in till en Campfire om hur externa aktörer kan samverka med innovationskontoren och bidra till att stärka nyttiggörandearbetet och korta ner ledtiderna från idé till implementering kring områdena: energi, mobilitet och hållbar konstruktion.

Denna campfire syftar till att utforska förutsättningarna hos SNITTS medlemmar att medverka i en SIG kring områdena kopplat till utlysningar från European Innovation Council men också dela erfarenheter med varandra, nya idéer och projekt från forskare och dra nytta av varandras kunskaper i vårt avlånga land.

·        Hur kan innovationskontoren dra nytta av en sådan SIG?

·        Hur kan externa parter samverka (på deras initiativ) med innovationskontoren genom SNITTS?

·        Vad är viktigt att tänka på i en sådan samverkan?

Månadens campfire leds av: Daniel Brandt, senior rådgivare på Sustainable Innovation (SUST*). 

*SUST möjliggör en övergång till smarta och hållbara samhällen. Genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor, akademi, innovatörer och medlemmar genomför vi forskningsprojekt för att skala upp innovationer och accelerera omställningen.


Save the date för nästa möte: 31 aug 2022, 13:00-13:50