SNITTS Campfire

En nationell reflektionsarena i digitalt format

Symboliken och varför lägerelden är för där samlades vi alltid förr och skapade trygghet. Här delar och lyssnar vi på nationella kollegors upplevelser, utmaningar och behov. Här bygger vi den kollektiva intelligensen och bottnar utmaningar och behov för att hitta orsak. Tillsammans blir vi starkare.

Mer om Campfire

Våra campfire-träffar är månatliga webinars för och med våra medlemmar. Syftet är att vara en reflektionsarena där vi samlas och stärker varandra nationellt. Det ska vara högt i tak och finnas möjlighet att få prata om det ogenomtänkta

Temat för träffarna kan inspireras av de spaningar vår omvärldsbevakningskommitté gör eller komma som inspel från våra medlemmar:
Vill du få input från dina nationella kollegor på en frågeställning eller utmaning? Vill du visa på spännande initiativ från egna organisationen? Eller kanske skapa kontakt med andra medlemmar i en fråga? Skicka ett mail till SNITTS kansli, johanna@snitts.se

Kommande Campfire:

25/1 2023, 11:00-11:50 (OBS ny tid!)
Utmaningar med att stötta idéer mot hållbar utveckling
Under arbetet med SNITTS pilotutbildning inom hållbar utveckling har det uppkommit att det finns ett stort behov av att samla oss kring dessa frågor och gemensamt fördjupa oss i frågorna. Vi ser inget motstånd för dessa frågor, alla är överens om att hållbar utveckling är viktigt, men däremot finns en ovana eller osäkerhet kring hur man ska göra rent konkret.

Under denna campfire vill vi diskutera vad ni har upplevt som utmaningar med att stötta idéer mot hållbar utveckling. Passet inleds med en kort introduktion av Gunilla Clancy, Chalmers Innovationskontor, som ger exempel på metoder som hon tycker fungerat bra. Efter detta öppnas samtalet för gemensamt erfarenhetsutbyte.

Vad har ni för behov av stöd för att ni ska känna er trygga i att stötta forskare inom hållbar utveckling? När har det blivit jobbigt? Vad är det som är ovant eller svårt med detta?