Informationsmöte om Flexitprogrammet

FEB 20 2024

10:00-11:00

Zoom

Informationsträff

2024-02-20

Varmt välkommen till RJ:s webbinarium om utlysningen av RJ Flexit!
Inför årets utlysning av RJ Flexit bjuder vi in till en informationsträff för samverkansansvariga och forskare.

Under mötet får du träffa RJ:s forskningssekreterare Torbjörn Eng och Robert Hamrén, som presenterar och svarar på frågor om den kommande utlysningen.

Genom RJ Flexit erbjuder RJ forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap.

Mötet sker på Zoom och länk skickas till alla anmälda dagarna innan mötet.

Anmälan är nu stängd, maila om du har frågor.

Kort om RJ Flexit

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till tjänster vid företag och andra organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

RJ Flexit är en stödform för humanister och samhällsvetare som är intresserade av samverkan, kunskapsöverföring och praktiknära forskning. Forskaren bedriver forskning såväl på företaget/organisationen (värdorganisationen) som på lärosätet och bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan dessa sektorer.

Projektförslag för RJ Flexit utarbetas gemensamt av forskare och värdorganisation och skickas in till RJ:s årliga utlysning. 

För mer information, se www.rj.se eller kontakta Torbjörn Eng eller Robert Hamrén