Kurs: Startnycklar till Social Impact Lab: Att stötta idéutveckling för social hållbarhet

APR 24-25 2024

lunch till lunch

Örebro

EXTERNA EVENTS

2024-01-31


Örebro universitets mål är att bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. För att nå dit är idéer för social hållbarhet viktigt. I sju år har innovationsmiljön Social Impact Lab stöttat forskare och undervisande personal i sitt idéarbete. Nu vill vi öppna upp för fler lärosäten att ta del och inspireras av hur vi arbetat för att fler innovativa idéer ska komma samhället till nytta. 

Startnycklar till Social Impact Lab

Social Impact Lab är en innovationsmiljö och ett program med fokus på innovationer för social hållbarhet. Programmet har sen 2017 gett stöd och kompetens för innovativ idéutveckling och pågår under ett år med regelbundna träffar en dag i veckan. I SoIL medverkar forskare och undervisande personal (inklusive affilierade) från Örebro universitet. Läs mer om programmet på www.oru.se/soil.


Kursbeskrivning

Kursen har fokus på genomförande av programmet, från rekrytering till fortsatt stöd och uppföljning.

I kursen delar vi erfarenheter från sju års arbete med programmet Social Impact Lab. Under kursen kommer deltagarna få kunskap om hur vi har arbetat med:

  • förutsättningar för start och drift
  • resurser till programledning och drift
  • att attrahera deltagare till programmet
  • programårets upplägg och tematiska områden
  • fortsatt stöd, vad händer efter programåret
  • uppföljning

Under internatet delar vi bland annat med oss av deltagarcase, urval av metoder, praktiska frågor kring upplägg och handledarens roll.

Inom kursen ges utrymme för samtal och diskussion om hur liknande programformat skulle kunna etableras på respektive lärosäte utifrån dess förutsättningar.


Målgrupp

Innovationsrådgivare och samverkanskoordinatorer som arbetar med att stötta innovationsarbete i praktiken.