Välkommen på lunch-webbinarium: Datadriven innovation

Vart vill vi, hur tar vi oss dit, vilka hinder måste vi hantera?

När: 21 april, 12:00-13:30
Var: Zoom
Kostnadsfritt för medlemmar i SNITTS

Om webinariet

Vi är mitt uppe i en digital transformation av vårt samhälle. Digitaliseringen gör det möjligt att sprida data, kunskap, idéer och konst – värdefulla digitala tillgångar - till alla, med ljusets hastighet, bokstavligen. 

Det är å ena sidan fantastiskt – fler får tillgång till förbättrade livsförutsättningar och vi sätter stark tilltro till datadriven innovation som vägen mot hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. 

Å andra sidan leder detsamma till stora risker – vi vill inte att data och andra digital tillgångar hamnar i fel händer, som en fientlig makt, organiserad brottslighet, en klåfingrig stat, eller mäktiga plattformsföretag. Vi behöver också värna de kommersiella och ideella intressena hos skaparna av de digitala tillgångarna – forskare, uppfinnare, konstnärer, designers, författare mm. Dessutom är en baksida av digitaliseringen en kraftigt ökande elkonsumtion, vilket ställer oss inför utmaningen att producera denna el på ett hållbart sätt. 

Slutligen kan vi se digitaliseringen som en internationell kapplöpning – företag och nationer tävlar om att bli ledande i att lösa hållbarhetsutmaningarna med hjälp av datadriven forskning och innovation.  

Medverkande

Christin Wendel från PRV håller i den inledande presentationen samt modererar den efterföljande diskussionen. Om du har frågor eller vill komma med inspel redan innan webbinariet går det fint att ta kontakt med Christin:

Christin har en bakgrund som patentingenjör och patentexpert inom information- och kommunikationsteknologi och är sedan 2018 PRV:s samordnare för kunskapshöjande aktiviteter om immateriella tillgångar på universitet och högskolor. Christin är medlem i SNITTS kurskommitté och bidrar där främst i de kurser som handlar om immateriella tillgångar (”IP”).

Agenda

12.00-12.30 Presentation: Datadriven innovation och digitala tillgångar – ett spänningsfält av intressen

Vi inleder med att måla upp ett spänningsfält mellan tre huvudprinciper:

  • Rörelsen mot öppen tillgång till digitala tillgångar (data inklusive forskningsdata, mjukvara, publikationer, etc),
  •  Strävan att bevaka skaparnas intressen samt att främja brett genomslag för forskning, på marknad och i samhället, bland annat med hjälp av immaterialrätt, samt
  •  Strävan att åstadkomma en digital miljö som är säker, främjar personlig integritet, säkrar etiska tillämpningar av data och AI, och som drivs av hållbar energi

12.30-13.30 Diskussion

Sedan lämnas ordet fritt för alla att diskutera den uppmålade bilden. Exempel på frågor som kan tas upp är:

  • Håller ni med om vilka intressen som behöver balanseras med varandra?
  •  Var befinner sig Sverige i fältet och vilken plats vill vi få i kapplöpningen?
  •  Hur behöver innovationsstödet riggas för att hjälpa till att hålla intressebalansen och/eller uppnå önskade resultat?

Passa på att äta din lunch under presentationen och varför inte dricka en kopp kaffe eller te under diskussionen!