Anmälningsvillkor

Vi eftersträvar en representation från flera olika aktörer under utbildningen för att maximera erfarenhetsutbytet mellan deltagarna.

På grund av detta har vi valt att ha ett tak på max 4 deltagare från samma arbetsplats/tillfälle. Är ni fler som är intresserade av utbildningen går det bra att anmäla intresse till nästa omgång. Deltagare som representerar underrepresenterade organisationstyper kommer att prioriteras vid eventuell reservkö.

Utbildningen kan endast genomföras om vi kommer upp i 25 deltagare. Deltagande behöver därför anmälas innan 5 mars, anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare. Besked om utbildningstillfället blir av eller inte sker senast 7 mars.  

Anmälan till: Grundläggande utbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet

Läs integritetspolicyn här