Anmälan och nominering till IVAs femte 100-lista är nu öppen

Denna gång efterfrågar de samtida forskning, inom de tekniska och ekonomiska vetenskaperna, med särskilt fokus på klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

 100-listan 2023 är precis som tidigare år öppen för ansökan för forskare och forskarteam som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning. Syftet med IVAs 100-lista är att sätta ljuset på samtida forskning, och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter.
 
 All information om årets tema, och om ansökan- och urvalsprocessen, hittar du via denna länk – dela den gärna i dina egna nätverk och kanaler
 
Ansökan är öppen till och med den 28 februari.  Nomineringar tar vi emot fram till den 21 februari.

 

Stockholms universitet Holding AB söker affärsutvecklare