Forskningskonferens om social innovation i välfärd, hälsa och arbetsliv

NOV 22

08:30–16:30

Malmö universitet

EXTERNA AKTIVITETER

2023-11-22

Välkommen till en forskningskonferens om social innovation som samlar forskare och andra samhällsaktörer för kunskapsutbyte om nytänkande lösningar på samhällsutmaningar inom arbetsliv, välfärd och hälsa. Det kan till exempel handla om studier av nytänkande insatser för att förbättra ungas psykiska och fysiska hälsa, säkerställa utbudet av barn- och äldreomsorg på landsbygden eller skapa arbete och försörjning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vid konferensen används social innovation som ett samlande paraplybegrepp, men alla som intresserar sig för nytänkande lösningar på samhällsutmaningar är välkomna, oavsett vilka begrepp eller teoribildningar som används för att studera och förstå detta.

Läs mer här