Utbildning: Social innovation i teori och praktik –Hur kan vi stötta nytänkande lösningar på samhällsutmaningar?

SEP 4 - DEC 15

Digitalt

EXTERNA AKTIVITETER

2023-09-04

Vill du som arbetar med att stötta innovation och företagande få en teoretisk och praktisk bas för att stötta social innovation, det vill säga nytänkande sätt att tackla samhällsutmaningar och förbättra människors livsvillkor? Då är detta kursen för dig.