Underlag till SNITTS Årsstämma 2022

Varmt välkommen till SNITTS årsstämma!
Torsdag 24 mars, kl. 11:00-12:00, Zoom

Dagen inleds med årsstämma och för dig som har möjlighet att stanna kvar, fortsätter vi med lansering av vår digitala reflektionsarena Campfire. Läs mer nedan.

Sista dag för inlämnande av motion till stämman, är den 10 mars. Skicka den till


Agenda för dagen
11:00-12:00 SNITTS Årsstämma
13:00-14:00 Lansering av Campfire

Handlingar till mötet

Lansering av SNITTS nya digitala reflektionsarena: Campfire

Mer om Campfire
Symboliken och varför lägerelden är för där samlades vi alltid förr och skapade trygghet. Här delar och lyssnar vi på nationella kollegors upplevelser, utmaningar och behov. Här bygger vi den kollektiva intelligensen och bottnar utmaningar och behov för att hitta orsak. Tillsammans blir vi starkare.

Våra campfire-träffar är månatliga webinars för och med våra medlemmar. Syftet är att vara en reflektionsarena där vi samlas och stärker varandra nationellt. Det ska vara högt i tak och finnas möjlighet att få prata om det ogenomtänkta.

24/3 2022, 13:00-14:00
Hur når vi ut till fler? Vilka sätt fungerar för att skapa intresse och nyfikenhet kring nyttiggörande och hur når vi fler än ”the usual suspects” bland forskare och studenter? Hur bygger vi behov för våra tjänster/arbete? 
Mötet leds av Charlotte Emlind Vahul, Chalmers Ventures