Grundläggande utbildning för aktörer i det akademinära innovationssystemet

Varmt välkommen till två interaktiva dagar där deltagarna får en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda sitt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer!

Vår grundläggande utbildning är ett samarbete mellan SNITTS, FUHS och SISP och har tagits fram i samverkan med en pilotgrupp bestående av representanter från alla delar i stödsystemet.

Den är även utvecklad i samarbete med Tillväxtverket, Patent- och registreringsverket samt S3-piloten.


Nästa tillfälle: Våren 2025

Vår grundläggande utbildning är utvecklad i samarbete med: 

Beskrivning

Syftet med utbildningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer. Ambitionen är också att säkerställa ett utbyte mellan anställda inom innovationsstödssystemet för ökad förståelse och samverkan.

Utbildningen ska ge:

  • En kortad startsträcka och snabbare produktivitet för nyanställda
  • En förståelse för det sammanhang och de villkor som råder i det svenska innovationsstödsystemet
  • En tydliggjord roll för den enskilda medarbetaren
  • Ett gemensamt språk för begrepp som berör innovationsstödsystemet
  • Ett breddat nätverk för deltagarna. Som deltagare blir man en del av ett nationellt nätverk bestående av olika aktörer med olika roller.
  • Ökad effektivitet i det svenska innovationsstödssystemet genom ett nytt och fördjupat samarbete mellan medarbetarna i innovationskontor – holdingbolag– inkubatorer – science parks – kluster.

Tips! Om du även överväger att delta i SISPs utbildning Grundläggande Innovativ Affärsutveckling (GIA), rekommenderar vi att du först genomför denna utbildning och därefter fortsätter med GIA. 

Upplägg

Utbildningen är uppdelad i 7 block, som vi går igenom tillsammans under två dagar. Första dagen inleds klockan 10:00 och avslutas med gemensam middag. Andra dagen inleds 08:00 och avslutas 16:00. Efter utbildningen får deltagarna med sig en hemuppgift som redovisas i gruppen efter ca 2 månader.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig primärt till nyanställda medarbetare i innovationskontor, holdingbolag, inkubatorer, science parks och kluster – som alla verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.
 

Krav på förkunskap

Utbildningen är nästa steg efter den interna introduktionsutbildningen och ersätter inte denna. Utbildningen är högst interaktiv och för att kunna delta i diskussioner och grupparbeten bör deltagarna ha arbetat minst 6 månader inom innovationsstödsystemet. Som deltagare förväntas du att bidra aktivt med dina frågor och din erfarenhet under utbildningen. Under hemuppgiften förväntas du engagera den egna organisationen och även organisationer i din närhet.


Anmälan

Vi eftersträvar en representation från flera olika aktörer under utbildningen för att maximera erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. 

På grund av detta har vi valt att ha ett tak på max 4 deltagare från samma arbetsplats/tillfälle. Är ni fler som är intresserade av utbildningen går det bra att anmäla intresse till nästa omgång. Deltagare som representerar underrepresenterade organisationstyper kommer att prioriteras vid eventuell reservkö.

Utbildningen kan endast genomföras om vi kommer upp i 25 deltagare. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare.