Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

Inom SNITTS samlas innovationsfrämjare från hela det akademinära innovationsekosystemet för att tillsammans utbyta erfarenheter, samarbeta och utvecklas i sin professionella roll. 

Majoriteten av våra medlemmar arbetar med att stötta forskare, lärare och studenter vid svenska lärosäten att nå ut med sina forskningsresultat och kunskap för att skapa samhällsnytta på olika sätt. 

SNITTS är en ideell, medlemsdriven, nationell förening och en kunskapsarena som genom våra medlemmar och aktiviteter stärker brofästet mellan akademin och den nytta som kunskapstillgångarna skapar i samhället.

Senaste från SNITTS nätverk

Bidra till RM Roadmap enkät

GU söker forskningsrådgivare med fokus på Impact

Spaning från SNITTS Omvärldsbevakningskommitté: Trender inom policyutveckling

SNITTS Samarbetspartners- medlemsorganisationer

SNITTS Samarbetsorganisationer