• Innovation för ett hållbart samhälle

    Anmäl dig till vår utbildning innan 20 mars för att ta del av vårt Earlybird-erbjudande

Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

Inom SNITTS samlas innovationsfrämjare från hela det akademinära innovationsekosystemet för att tillsammans utbyta erfarenheter, samarbeta och utvecklas i sin professionella roll. 

Majoriteten av våra medlemmar arbetar med att stötta forskare, lärare och studenter vid svenska lärosäten att nå ut med sina forskningsresultat och kunskap för att skapa samhällsnytta på olika sätt. 

SNITTS är en ideell, medlemsdriven, nationell förening och en kunskapsarena som genom våra medlemmar och aktiviteter stärker brofästet mellan akademin och den nytta som kunskapstillgångarna skapar i samhället.

Senaste från SNITTS nätverk

Delta i arbetsgrupp med europeiska kollegor

Tips om ny utlysning: Expanding Academia-Enterprise Collaboration

Medverka i en digital helphub

SNITTS Samarbetspartners- medlemsorganisationer

SNITTS Samarbetsorganisationer