•  Innovation by Collaboration 2022

    Anmäl dig till höstens viktigaste mötesplats för innovationsstödsystemet idag!

  • Ny utbildning: Innovation för ett hållbart samhälle

    Delta i piloten för SNITTS nya utbildningssatsning, anmälan är öppen till den 13 juni.

Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation och en kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. Genom att tillhandahålla en mötesplats för erfarenhetsutbyte, samarbeten i det nationella innovationsstödsystemet och kompetensutveckling av individer stärker vi brofästet mellan akademisk forskning och den nytta som skapas i samhället. Tillsammans får vi forskning att bli verklighet. 

Senaste från SNITTS nätverk

Emilie Lidgard - ny styrelseledamot i SNITTS

Innovationssystemet skapar värde - referat från rundabordssamtal, mars 2022

Ny bok: Social innovation för hållbar utveckling

SNITTS Samarbetspartners