• Innovation by Collaboration 4-5/10 2023

    Kom till Halmstad och delta på höstens viktigaste nätverksevent för innovationssystemet
    IBYC2023 - RE:DO, RE:CLAIM, RE:BOOST

Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

Inom SNITTS samlas innovationsfrämjare från hela det akademinära innovationsekosystemet för att tillsammans utbyta erfarenheter, samarbeta och utvecklas i sin professionella roll. 

Majoriteten av våra medlemmar arbetar med att stötta forskare, lärare och studenter vid svenska lärosäten att nå ut med sina forskningsresultat och kunskap för att skapa samhällsnytta på olika sätt. 

SNITTS är en ideell, medlemsdriven, nationell förening och en kunskapsarena som genom våra medlemmar och aktiviteter stärker brofästet mellan akademin och den nytta som kunskapstillgångarna skapar i samhället.

Senaste från SNITTS nätverk

Rapport: Utvärdering av innovationskontoren

Survey - KTO Commercialisation Strategies and their performance

SNITTS Omvärldsbevakningskommitté: Forskningsinfrastrukturer

SNITTS Samarbetspartners- medlemsorganisationer

SNITTS Samarbetsorganisationer