Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation och en kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. Genom att tillhandahålla en mötesplats för erfarenhetsutbyte, samarbeten i det nationella innovationsstödsystemet och kompetensutveckling av individer stärker vi brofästet mellan akademisk forskning och den nytta som skapas i samhället. Tillsammans får vi forskning att bli verklighet. 

Senaste från SNITTS nätverk

Spaning från omvärldsbevakningskommittén: Vad är högst på agendan under hösten 2022?

Konkreta exempel på arbete med hållbarhetsfrågorna

Ny ATTP rapport: Global Commercialisation Metrics Benchmark Report

SNITTS Samarbetspartners