Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

SNITTS är en ideell, medlemsdriven branschförening och en kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. Genom att tillhandahålla en mötesplats för erfarenhetsutbyte, samarbeten i det nationella innovationsstödsystemet och kompetensutveckling av individer stärker vi brofästet mellan akademisk forskning och den nytta som skapas i samhället. Tillsammans får vi forskning att bli verklighet. 

Senaste från SNITTS nätverk

Bidra till ASTPs European Annual Survey on Knowledge Transfer activities and outputs (FY2021)

Karlstad universitet söker innovationsrådgivare

Nominera kandidater till nytt pris inom forskningskommunikation

SNITTS Samarbetspartners