Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

SNITTS är en ideell, medlemsdriven, nationell förening och en kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. Genom att tillhandahålla en mötesplats för erfarenhetsutbyte, samarbeten i det nationella innovationsstödsystemet och kompetensutveckling av individer stärker vi brofästet mellan akademin och den nytta som kunskapstillgångarna skapar i samhället. 

Senaste från SNITTS nätverk

Träffa SNITTS nya styrelseledamöter

Uppsala universitet söker Affärsrådgivare - inriktning mot livsvetenskaper

Bidra till ASTPs European Annual Survey on Knowledge Transfer activities and outputs (FY2021)

SNITTS Samarbetspartners- medlemsorganisationer

SNITTS Samarbetsorganisationer