Nätverk. Kompetensutveckling. Mötesplats.

SNITTS är en ideell, medlemsdriven branschförening och en kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. Genom att tillhandahålla en mötesplats för erfarenhetsutbyte, samarbeten i det nationella innovationsstödsystemet och kompetensutveckling av individer stärker vi brofästet mellan akademisk forskning och den nytta som skapas i samhället. Tillsammans får vi forskning att bli verklighet. 

Senaste från SNITTS nätverk

Bidra till HSS-konferensen 2023!

Spaning från SNITTS omvärldsbevakningskommitté: Vad är högst på agendan under hösten 2022?

Framtida utvärdering av innovationskontoren

SNITTS Samarbetspartners