Innovation för ett hållbart samhälle

Vill du djupdyka i frågor kring hållbar utveckling och hur vi som profession tillsammans kan stötta vägen mot ett bättre, starkare och mer hållbart samhälle? 

Anmäl dig nu till vår utbildning som under 2022 togs fram av SNITTS kurskommitté tillsammans med en pilotgrupp bestående av representanter från det akademinära innovationsstödsystemet. 

Kursbeskrivning

Vad är hållbar utveckling och vad innebär orden vi slänger oss med? Genom att utveckla expertisen kring hur vi integrerar hållbarhet i vårt innovationsarbete kan vi göra mer medvetna val och arbeta med detta område konsekvent. Vi behöver känna till vad som driver frågan inom innovations- och affärsutvecklingsarbetet, vilka verktyg som finns och förstå vilken roll agenda 2030 har med de globala målen som kompass. Ökad kunskap och medvetenhet ger oss också bättre förutsättningar att kunna ställa rätt frågor. Då förstår vi också när det är dags att ta in externa experter och vem man bör kontakta. 

Vi behöver också förstå vår roll i värdekedjan och respektera den. Arbetet med att bidra till lösningar på de globala utmaningarna är långsiktigt och holistiskt. De flesta inser att vi behöver hållbar utveckling men vi behöver fördjupa förståelsen, samband och vilka positiva respektive negativa effekter som skapas. Som aktörer i innovationsstödsystemet behöver vi vara kompetenta och kunna visa på eventuella risker. 

Läromål

Utbildningen ska:

 • Ge en förståelse för nomenklaturen inom hållbar utveckling och för de rådande (dominerande) strömningarna.
 • Bidra till ökade insikter om olika aktörers roller och villkor, i vårt ekosystem, kring hållbar utveckling generellt men också specifikt aktörer i det akademinära innovationssystemet.
 • Ge en överblick över nuläge och framtid, vad ser vi framåt i form av styrmedel och trender?
 • Förmedla baskunskaper om Agenda 2030, de Globala målen och hur de tre genomgående dimensionerna hänger ihop.
 • Ge en ökad förmåga till att se hur hållbar utveckling kan/bör påverka professionen innovationsfrämjare.
 • Bidra till en orientering i de verktyg som används idag.
 • Ge en ökad kollegial- och delad kunskap inom hållbar utveckling via case-baserat lärande.
Format

Utbildningen arrangeras i tre block och en hemuppgift mellan de två första blocken. Utbildningen avslutas med en fysisk träff där vi konkretiserar det vi lärt oss genom workshop och case-övningar.

Syfte               

Syftet med utbildningen är att höja lägsta nivån och kompetensen kring hållbarhetsarbete i den tidiga innovationsstödsprocessen. Vi behöver en gemensam bas att stå på för att utveckla expertisen kring vad det innebär att som innovationsfrämjare stötta projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Målgrupp      

Utbildningen riktar sig till innovationsrådgivare eller andra som har en roll att stödja nyttiggörande och samverkan inom universitetsområdet. 

Nivå                

Grundutbildning


När och var:

 • Modul 1: Online via Zoom,  10 oktober 2024, 09:00-12:30 
 • Modul 2: Online via Zoom,  5-6 november 2024, lunch till lunch
 • Modul 3: Fysiskt, 3-4 december 2024, lunch till lunch

De tre modulerna

Modul 1: VAD?
Hållbar utveckling - orientering och navigering – då, nu, framåt

Medverkande: John Holmberg, Chalmers tekniska högskola, Moa Persdotter, Vinnova, Petter Forsberg UU Samverkan
Innehåll:

 • Vilken roll spelar Agenda 2030 och hållbar utveckling för innovationsprocessen?
 • En resa och lärandeprocess; det går inte längre att luta sig mot checklistor, metoder och verktyg – vikten av att våga prova sig fram 
 • Diskussion: Trender som påverkar oss
 • Hur Vinnova skapar incitament för hållbar omställning 

Modul 2: VARFÖR?
Att arbeta med hållbar utveckling i nyttiggörandeprocessen

Medverkande: Bo Norrman, Chalmers tekniska högskola, Christin Wendel, Patent- och registreringsverket
Innehåll: 

 • Hur arbetar stödsystemet med dessa frågor – med fördjupning på innovationskontoren
 • Det handlar inte bara om verktyg utan hur viktiga vi är för processen. Vad är innovationsrådgivarens ansvar?
 • Hantering av immateriella tillgångar för att främja hållbar utveckling
 • Etikdiskussion kopplad till case
 • Diskussion: Hur kan vi mäta nyttan?

Modul 3: HUR?
Workshop: Verktyg och metoder som stöttar innovation för hållbar utveckling

Medverkande: Karin Ackerholm, Linköpings universitet

Innehåll: 

 • Presentation: Innovation för ett hållbart samhälle
 • Workshop där deltagarna under case-arbete får testa olika verktyg
 • Dialog om alternativa metoder och verktyg
 • Diskussion: Vad blir vårt nästa steg?

Praktisk information

Språk: Kursen genomförs på svenska

Deltagaravgift (samtliga moduler):

 • Medlem: 5 900 kr
 • Medlem som nyttjar en samarbetsavtalsplats: 2 400 kr
 • Ej medlem: 7 900 kr


Anmälningsvillkor:
Utbildningen kan endast genomföras om vi kommer upp i 12 deltagare. Deltagande behöver därför anmälas innan 22 augusti, anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare. Besked om utbildningstillfället blir av eller inte sker senast 23 augusti.