Innovation för ett hållbart samhälle

Frågor kring hållbar utveckling och hur vi som profession tillsammans kan stötta vägen mot ett bättre, starkare och mer hållbart samhälle är essentiella. Vi behöver en gemensam bas att stå på för att utveckla expertisen kring vad det innebär att som innovationsfrämjare stötta projekt som bidrar till  ett mer hållbart samhälle. 

Genom en pilot under 2022 lanserade därför SNITTS kurskommitté en utbildning i tre steg. Detta markerade starten för vad som nu är tänkt att bli en årligen återkommande utbildning. Piloten är nu genomförd och inom kort kommer mer information om årets utbildning annonseras här.


Kursbeskrivning

Vad är hållbar utveckling och vad innebär orden vi slänger oss med? Genom att utveckla expertisen kring hur vi integrerar hållbarhet i vårt innovationsarbete kan vi göra mer medvetna val och arbeta med detta område konsekvent. Vi behöver känna till vad som driver frågan inom innovations- och affärsutvecklingsarbetet, vilka verktyg som finns och förstå vilken roll agenda 2030 har med de globala målen som kompass. Ökad kunskap och medvetenhet ger oss också bättre förutsättningar att kunna ställa rätt frågor. Då förstår vi också när det är dags att ta in externa experter och vem man bör kontakta. 

Vi behöver också förstå vår roll i värdekedjan och respektera den. Arbetet med att bidra till lösningar på de globala utmaningarna är långsiktigt och holistiskt. De flesta inser att vi behöver hållbar utveckling men vi behöver fördjupa förståelsen, samband och vilka positiva respektive negativa effekter som skapas. Som aktörer i innovationsstödsystemet behöver vi vara kompetenta och kunna visa på eventuella risker. 

Läromål

Utbildningen ska:

 •  Ge en förståelse för nomenklaturen inom hållbar utveckling och för de rådande (dominerande) strömningarna.
 • Bidra till ökade insikter om olika aktörers roller och villkor, i vårt ekosystem, kring hållbar utveckling generellt men också specifikt aktörer i det nära det akademinära innovationssystemet.
 • Ge en överblick över nuläge och framtid, vad ser vi framåt i form av styrmedel och trender?
 • Förmedla baskunskaper om Agenda 2030, de Globala målen och hur de tre genomgående dimensionerna hänger ihop.
 • Ge en ökad förmåga till att se hur hållbar utveckling kan/bör påverka professionen innovationsfrämjare.
 • Bidra till en orientering i de verktyg som används idag.
 • Ge en ökad kollegial- och delad kunskap inom hållbar utveckling via case-baserat lärande.
Format

Utbildningen arrangeras i flera block och med olika format. Utbildningen avslutas med en fysisk träff där vi konkretiserar det vi lärt oss genom workshop och case-övningar.

Syfte               

Höja lägsta nivån och kompetensen kring hållbarhetsarbete i den tidiga innovationsstöds-, affärsutvecklingsprocessen. Skapa kontaktytor för deltagarna för att underlätta när de behöver kontakt med andra som kan bistå.

Målgrupp      

Innovationsrådgivare och affärsutvecklare i det akademinära innovationsstödssystemet.

Nivå                

GrundutbildningNär och var:

 • Modul 1: Online via Zoom,  datum annonseras senare 
 • Modul 2: Online via Zoom,  datum annonseras senare 
 • Modul 3: Fysiskt, datum annonseras senare

De tre modulerna

Modul 1: Hållbar utveckling - orientering och navigering – då, nu, framåt

Kursansvariga: TBC
Medverkande: TBC
Innehåll:

 •  Vilken roll spelar Agenda 2030 och hållbar utveckling för innovationsprocessen?
 • En resa och lärandeprocess; det går inte längre att luta sig mot checklistor, metoder och verktyg – vikten av att våga prova sig fram 
 • Innovationsrådgivning och rådgivarnas arbetssätt i relation till hållbar utveckling
 • Samtal –  Hållbar utveckling i innovationsrådgivarnas vardag
 • Hur Vinnova skapar incitament för hållbar omställning 

Modul 2: Att arbeta med hållbar utveckling i nyttiggörandeprocessen

Kursansvariga: TBC
Medverkande: TBC
Upplägg: Paneldiskussion, presentationer och frågor/diskussion 

Modul 3: Workshop: Verktyg och metoder som stöttar innovation för hållbar utveckling

Kursansvariga: TBC
Medverkande: TBC 

Upplägg: Reflektion, erfarenhetsutbyte och workshop