Intellectual Asset Management

Vill du lära dig mer om IAM-metoden och få en förståelse för vikten av att identifiera och analysera olika kunskapstillgångar? Då är detta rätt utbildning för dig!

Kursen är en kombination av två tidigare kurser som har arrangerats inom SNITTS; Intellectual Asset Management samt Making sense of information: positioning analysis

Nästa utbildningstillfälle: Annonseras inom kort

Kursbeskrivning

Vetskap om hur man identifierar, analyserar och paketerar forskningsresultat som kunskapstillgångar, tillgångar som kan överföras till andra, är avgörande för att möjliggöra strategiskt nyttiggörande av forskning.

Vår utbildning fokuserar på Intellectual Asset Management (IAM). IAM är en arbetsmetodik som ger dig de verktyg du behöver för att kunna ta välgrundade beslut baserade på en god förståelse för interna tillgångar (det som vi har) och externa möjligheter (vår position i relation till andra).

I utbildningen utgår vi från en genomarbetad fallstudie där deltagarna, genom grupparbeten, får förståelse för hur man systematiskt kan beskriva forskningsresultat som kunskapstillgångar och hur man kan använda omvärldsinformation för att analysera nyttiggörandemöjligheter för att stödja värdeskapande aktiviteter. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en praktisk förståelse som kan överföras till det dagliga arbetet i hemmiljön.

Läromål


  • En förståelse för vad IAM-metoden består av, dess bakgrund och relevans för nyttiggörande och samverkan
  • Kännedom och kunskap om verktyg för att systematisk kunna identifiera och analysera olika kunskapstillgångar
  • Förståelse för hur information runt olika kunskapstillgångar och extern information, det som definiera vår omvärld, kan användas för att stödja olika beslut.
  • Förståelse för hur information kan analyseras och presenteras för att möjliggöra beslut av olika slag
  • Praktiska tips och tricks som stöd till ditt dagliga arbete

Upplägg

Under utbildningens 3 halvdagar kommer vi att ge en introduktion till IAMs olika koncept och verktyg samt några praktiska tips och tricks som kan hjälpa dig tillämpa metodiken i ditt eget arbete.  

Den teoretiska kunskapen kommer att tillämpas i case övningar, genom grupparbeten samt i individuella hemuppgifter under våra tre dagar tillsammans. 

Det kommer även att finnas tid för frågor, gruppdiskussion och reflektion över ditt eget arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till innovationsrådgivare eller andra som har en roll att stödja nyttiggörande och samverkan inom universitetsområdet. Utbildningen passar även dig som är forskare och forskningsledare.

Förberedelser inför kursen

Inför kursen ber vi alla deltagare att genomgå två korta, förberedande utbildningar (40 minuter var). Detta för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och även ge dig den kunskap du behöver för att delta i gruppdiskussionerna på ett bra sätt.


Dessa utbildningar har tagits fram under IMP projektet. Information om IMP projektet samt vidare utbildningsmaterial och relevanta case kan också hittas på www.imp-act.se

Praktisk information

Språk: Undervisningen sker på engelska, diskussioner på svenska

Kostnad:

  •  Medlem i SNITTS: 3 500 kr
  •  Ej medlem: 4 900 kr

Avbokning: Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 2000 kr. Utebliven närvaro debiteras med samma belopp.