IP, programvara och data - från kod till affär

Programvara och data är i många fall några av de viktigaste tillgångarna man har i sin forskning och när man vill nyttiggöra sina forskningsresultat. Att hantera dessa komplexa tillgångar på ett effektivt och strategiskt sätt kan vara avgörande för ett projekts framgång. I denna kurs får du lära dig om allt ifrån hur användaravtal, olika licensförfaranden, data hantering och affärsmodeller kan användas för att stärka ett programvarutungt affärscase. 

Nästa utbildningstillfälle: Inget datum planerat än

Kursbeskrivning

Programvara (eng. software) och data är idag ofta nyckelkomponenter både inom forskningen och i nyttiggörandet av forskningsresultat vid landets lärosäten. Trots detta finns det ofta brister både i förståelsen och hantering av dessa som tillgångar. 

I denna kurs börjar vi ifrån grunden och följer programvarans väg ifrån skapandet till att man använder den för att göra impact genom samverkan eller kommersialisering. Under resans gång tittar vi närmare på de olika legala aspekterna kring programvara, t.ex. äganderätten och immaterialrättsligt skydd, som bör beaktas. Vi kommer att ge oss i kast med allt ifrån användaravtal till olika typer av licenser, med fokus på öppen källkod (eng. Open Source) och öppna data,  och de möjligheter och begränsningar som detta innebär för möjligheterna att använda dessa för att göra impact. 

Ytterligare en aspekt som kommer att tas upp i kursen är hur man närmar sig, och systematiskt arbetar med, affärscase som i huvudsak bygger på programvara och data (t.ex. data i en databas) samt vilka affärsmodeller man kan använda sig av.

 

Läromål

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse av terminologin som används inom programvarubaserade affärscase.
  • Kunskap om hur äganderätten ser ut för programvara framtagen inom ramen för forskning.
  • En förståelse kring vilka möjligheter och begränsningar det finns med öppen källkod.
  • Kunskaper om olika licens- och affärsmodeller för programvara.
  • En möjlighet att diskutera dina utmaningar gällande nyttiggörande av forskningsdata och programvara.
Föreläsare

  • Fredrik Edman, Affärs- och immaterialrättsrådgivare vid Lu Innovation, Lunds universitetUpplägg

Kursen är uppdelad på två halvdagar och genomförs digitalt på Zoom.

Vi börjar med en genomgång av terminologi för att sedan gå in på de legala aspekterna kring bl.a. äganderätten och de immaterialrättsliga skydd som man kan använda sig av för att skydda programvara.  

Därefter fördjupar vi oss i öppen källkod och de licenser som vanligtvis används inom detta område. I samband med detta tittar vi även på vilka möjligheter och begränsningar som finns gällande affärsmodeller baserade på programvara och data samt hur man systematiskt tar sig an programvarutunga affärscase. 

Vi avslutar med ett diskussionsforum där det finns möjlighet att ta upp egna utmaningar som man stött på inom området.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar som innovationsrådgivare, affärsutvecklare eller samverkanskoordinator eller som samarbetar med universitet och högskolor i olika projekt där du kommer i kontakt med programvara i olika former.

Utbildningens nivå: Fortsättningsnivå
Eventuella krav på förkunskaper: Genomgången grundutbildning är en fördel

Utbildningen är nästa steg efter grundutbildningen. Får att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen så rekommenderar vi att du först går grundutbildningen. Har du redan grundkunskapen går det självklart bra att enbart anmäla dig till denna utbildning.

Förberedelser inför kursen

I god tid innan kursstart kommer du att få tillgång till en kort film (<20 min lång) producerad av PRV som går igenom grunderna i immaterialrätten. För att få bästa behållning av kursen behöver du ha tittat på denna innan kursstart.