SIG IMP

SIG IMP bygger vidare på det Vinnova-finansierade IMP-projektet samt den existerande SIG IN som har fokuserat på hur innovationsverksamheter kan nyttja innovationsinformation för att understödja beslut kring hantering av kunskapstillgångar av olika slag.

SIGen är öppen för samtliga medlemmar i SNITTS. Den riktar sig primärt till individer som på olika sätt arbetar med att stötta forskare och studenter i sitt arbete med att nyttiggöra sin kunskap och sitt forskningsresultat.

Syftet är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och implementering av tillämpbara arbetssätt och verksamhetsutveckling kopplat till nyttiggörande av kunskapstillgångar skapade vid universitet och högskolor för att därigenom möjliggöra ett ökat samverkans- och samhällsansvar.

SIGen fokuserar på ett konkret erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och målet är att möjliggöra en gemensam verktygsframtagning (ex riktlinjer, policies, arbetssätt) för lärosäten och deras innovationsverksamheter. Resultaten från erfarenhetsutbytet och det gemensamma arbetet inom SIGen sprids på den digitala plattformen imp-act.se

Anmäl ditt intresse för SIGen nedan.

Vill du gå med i SIG IMP?

Genom att anmäla dig i formuläret registreras du som medlem i SIGen och får information om kommande träffar och andra aktiviteter. Att delta på våra SIG-träffar är kostnadsfritt för SNITTS medlemmar, icke medlemmar är välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad. 

Gå med i SIG IMP

SNITTS Integritetspolicy