SIG Social Innovation

Hur skapar vi bättre möjligheter för social innovation att frodas? Inom SIG Social Innovation vill vi bredda diskussionerna om vad innovation är, vilka samhällsutmaningar vi fokuserar på och vilket värde vi ger lösningarna och deras genomslag. Vi vill också omfamna de goda initiativ som redan finns där ute, hjälpa varandra och dela med oss av goda idéer när vi ser dem.

SIGen är ett samarbete mellan SNITTS och Mötesplats Social Innovation. 

Anmäl ditt intresse för SIGen nedan.

Nästa möte inom SIG Social Innovation

När och var: 12 september, 10:00-12:00 på Zoom

Hur kan vi arbeta för att främja forskning om och för nyskapande lösningar på samhällsutmaningar? Sara Bjärstorp, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation (MSI), ger en introduktion till MSI som nationell samverkans- och kunskapsplattform och berättar om aktuella projekt och samarbeten.

Vidare presenteras Katarina Wetter Edman från Örebro universitet Social Impact Lab (SoIL) www.oru.se/soil . Det är en innovationsmiljö och ett program som ger stöd och kompetens för innovativ idéutveckling med fokus på att möta samhällsutmaningar. Under ett år med regelbundna, veckovisa träffar medverkar forskare och undervisande personal (inklusive affilierade) från Örebro universitet. Programmet använder ett flertal metoder och verktyg från innovations och tjänstedesignområdet.  

Under träffen presenterar vi programmets hörnstenar och styrkor tillsammans med utmaningar vi identifierat i arbetet med SoIL som innovationsstöd. Vi vill också tänka och diskutera tillsammans med er om det finns intresse av fördjupad kunskap om programmet och om hur det i så fall skulle kunna formas.

Tidigare träffar inom SIG Social Innovation

SIG-möten 2023

2 februari 2023
Workshopen var en fortsättning på den träff vi hade i slutet av november 2022. Under träffen fortsatte vi att nysta i de utmaningarna som lyftes under första workshopen och påbörjade arbetet med att gemensamt hitta vägar framåt för möjliga lösningar. Vi diskuterade även hur SIGen kan vara ett stöd i förflyttningen hos alla lärosäten/rådgivare.
Se minnesanteckningarna


SIG-möten 2022

22 november 2022
Vid vår första workshop i nystarten av SIGen bjöds Tove Nordström, SE Forum och Andrea Råsberg, Reach for Change in  som processledare för vår workshop. Fokus för dialogen låg på vilka utmaningar som finns när vi jobbar med rådgivning kopplat till Social Innovation, vad som behövs för att få till utveckling och hur SIGen kan vara stöd i förflyttningen hos alla lärosäten/rådgivare.

Den input vi samlade in låg sedan till grund för en andra workshop under början av våren 2023. 
Se minnesanteckningarna


29 september 2022
I anslutning till Innovation by Collaboration träffades några medlemmar för att diskutera omstart och fortsättning av SIG Social Innovation. 
Tidigare har våra träffar inom SIG Social Innovation varit uppbyggda som webinars med olika ämnen inom området. I det nya upplägget föreslås att SIGarna ska fungera som nationella kunskapsarenor där medlemmarna i SIGen arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi tror att vi genom detta kan skapa relevans och möjliggöra en förflyttning i praktiken. 

SIG-möten 2020 och 2021

  • 15 december 2021: New European Bauhaus
  • 26 mars 2021: Effektmätning
  • 9 december 2020: Impact Planning Canvas 
  • 4 juni 2020: Theory of ChangeVill du gå med i SIG Social Innovation?

Genom att anmäla dig i formuläret registreras du som medlem i SIGen och får information om kommande träffar och andra aktiviteter. Att delta på våra SIG-träffar är kostnadsfritt för SNITTS medlemmar, icke medlemmar är välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad.


Gå med i SIG Social Innovation

SNITTS integritetspolicy