SNITTS Special Interest Group (SIG)

Medlemmarnas forum för erfarenhetsutbyte inom specifika områden

SIGarna är mindre grupperingar inom SNITTS nätverk där personer med liknande intressen och arbetsuppgifter får en möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter inom ett specifikt område. 


Mer om SIGarna

SIGarna initieras och styrs helt från SNITTS medlemmars behov och intresseområden. Formen och kontinuititeten för träffarna bestäms av medlemmarna i SIGen men utgår från två träffar per år. Träffarna är kostnadsfria för SNITTS medlemmar, icke medlemmar är välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad.

Som medlem i SNITTS har du möjlighet att anmäla intresse för en ny SIG. Kansliet kontaktar då medlemmarna och är det fler än 10 personer som delar intresset arrangeras ett uppstartsmöte för att diskutera inriktning och syfte med den nya SIGen.

Är du intresserad av att delta i en SIG? Eller är du intresserad av att starta upp en ny? Skicka ett mail till SNITTS kansli,