SNITTS Special Interest Group (SIG)


Samskapa och lär tillsammans med nationella kollegor!

SNITTS Special Interest Groups (SIGar) är en nationell kunskapsarena för konkret erfarenhetsutbyte inom SNITTS. Genom att delta i en SIG får du möjlighet att, tillsammans med nationella kollegor, utvecklas, utbyta erfarenheter, dela utmaningar och skapa gemensamma lösningar inom just ert område.


Mer om SIGarna

SIGarna initieras och styrs helt av SNITTS medlemmars behov och intresseområden. De olika områden ska alltid ha en koppling till innovation, samverkan och nyttiggörande.

Formen och kontinuiteten för träffarna bestäms av medlemmarna i SIGen men utgår från två träffar per år. Träffarna är kostnadsfria för SNITTS medlemmar, icke medlemmar är välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad.

SIGarna drivs av våra medlemmar och finns till så länge som behovet av att lyfta frågor inom SIGens område kvarstår. 

Som medlem i SNITTS har du möjlighet att anmäla intresse för en ny SIG. Kansliet kontaktar då medlemmarna och är det fler än 10 personer som delar intresset arrangeras ett uppstartsmöte för att diskutera inriktning och syfte med den nya SIGen.

Är du intresserad av att delta i en SIG? Eller är du intresserad av att starta upp en ny? Skicka ett mejl till SNITTS kansli,

SIG Knowledge Valorisation

På vår årskonferens Innovation by Collaboration hölls en workshop med temat: Hur blir Sverige ledande inom Knowledge Valorisation? Ett medskick från workshopen var att vi gärna vill fortsätta dialogen och förslaget var att starta en SIG inom området. Om du är intresserad av att delta i denna SIG ber vi dig anmäla intresset här.


Anmäl ditt intresse för SIG Knowledge Valorisation

Läs integritetspolicyn här