Öppen studieresa till Sevilla och ASTPs årskonferens

MAJ 21-24 2024

Sevilla, Spanien

STUDIERESA

2024-05-21

Följ med SNITTS och få ut det allra bästa av vår europeiska systerorganisation ASTPs årskonferens! Vi toppar med egna aktiviteter som studiebesök dagarna innan konferensen. Resan är ett tillfälle att föra strategiska diskussioner med internationella aktörer, bygga vidare på era internationella nätverk, samt att stärka Sveriges position i det internationella innovationslandskapet.
Läs mer här