Grundläggande utbildning för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet

APR 9-10 2024

10:00-18:00, 08:00-16:00

Stockholm

UTBILDNING

2024-04-09

Varmt välkommen till två interaktiva dagar där deltagarna får en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda sitt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer!

Vår grundläggande utbildning är ett samarbete mellan SNITTS, FUHS och SISP och har tagits fram i samverkan med en pilotgrupp bestående av representanter från alla delar i stödsystemet.

Läs mer här


-> Detta tillfälle är nu fullbokat, maila om du vill stå som reserv.