Innovation för ett hållbart samhälle

OKT 10, NOV 5-6, DEC 3-4 2024

Zoom och fysiskt

UTBILDNING

2024-10-05

Vill du djupdyka i frågor kring hållbar utveckling och hur vi som profession tillsammans kan stötta vägen mot ett bättre, starkare och mer hållbart samhälle? Anmäl dig nu till vår utbildning som under 2022 togs fram av SNITTS kurskommitté tillsammans med en pilotgrupp bestående av representanter från det akademinära innovationsstödsystemet.

Syftet med utbildningen är att höja lägsta nivån och kompetensen kring hållbarhetsarbete i den tidiga innovationsstödprocessen. Vi behöver en gemensam bas att stå på för att utveckla expertisen kring vad det innebär att som innovationsfrämjare stötta projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

  • Modul 1 – VAD? Online via Zoom,  10 oktober 2024, 09:00-12:30
    Hållbar utveckling - orientering och navigering – då, nu, framåt
  • Modul 2 – VARFÖR? Online via Zoom,  5-6 november 2024, lunch till lunch
    Att arbeta med hållbar utveckling i nyttiggörandeprocessen
  • Modul 3 – HUR? Fysiskt, 3-4 december 2024, lunch till lunch
    Workshop: Verktyg och metoder för innovationsarbete inom hållbar utveckling

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till innovationsrådgivare eller andra som har en roll att stödja nyttiggörande och samverkan inom universitetsområdet.