IP, programvara och data - från kod till affär

SEP 13-14 2023

13:00-17:00

Zoom

UTBILDNING

2023-09-13

Programvara och data är i många fall några av de viktigaste tillgångarna man har i sin forskning och när man vill nyttiggöra sina forskningsresultat. Att hantera dessa komplexa tillgångar på ett effektivt och strategiskt sätt kan vara avgörande för ett projekts framgång. I denna kurs får du lära dig om allt ifrån hur användaravtal, olika licensförfaranden, data hantering och affärsmodeller kan användas för att stärka ett programvarutungt affärscase. Läs mer här

Utbildningen genomförs under två halvdagar: 13:00-17:00, Zoom