Masterclass: Agreement Language

NOV 21, 25 och 28 2024

Zoom

UTBILDNING

2024-11-28

Hur kan man balansera intresset av att säkerställa framtida forskningsfrihet med att skapa värde från forskningsresultat genom kommersialisering? Är det ens möjligt? Under denna masterclass får du möjlighet att resonera kring denna fråga. 

Masterclassen fokuserar på licensavtalets uppbyggnad, och vilka valmöjligheter man har vid konstruktionen av en licens samt vilka konsekvenser dessa får.