Pilotutbildning: Att stötta samverkan

NOV 7 2024

PILOTUTBILDNING

2024-11-07

Vill du vässa din kompetens och bli bättre på att stötta forskare och idébärare i sitt samverkansarbete?

UniLink och SNITTS har gemensamt utvecklat en utbildning för anställda inom samverkans- och innovationsområdet vid landets lärosäten. 

En pilot av utbildningen kommer att genomföras under hösten 2024. Den 7 november sker den inledande träffen fysiskt på Uppsala universitet. Därefter följer fyra digitala träffar under november och december.

 

 • Uppstartsträff, 7 november, Uppsala
  Kick-off och gruppaktiviteter
 • Modul 1 (digital): 14 november 2024
  Orientering, vad är samverkan och varför samverkar vi? 
 • Modul 2 (digital): 26 november 2024
  Former för Samverkan 
 • Modul 3 (digital): 6 december
  Kvalitet och uppföljning av samverkan
 • Modul 4 (digital): 6 december
  Incitament och förutsättningar för samverkan

Att delta i piloten: 

Vår pilot markerar starten för vad som senare är tänkt att bli en årligen återkommande utbildning. Som deltagare förväntas du delta vid alla tillfällen samt aktivt bidra till att utvärdera kursen. Deltagandet i piloten är kostnadsfritt. 

Anmäl ditt intresse att medverka i piloten senast den 30 september. Besked om vilka som ingår i piloten lämnas senast den 15 oktober.