Sveriges Innovationsriksdag 2024

MAJ 13-15

Boden och Luleå

EXTERNA AKTIVITETER

2024-05-13

Årets tema, Grön Industrialisering – Framtidens Samhälle, sätter fokus på den gröna industrialiseringen, hållbart företagande, innovation och entreprenörskap där norra Sverige nu går i spetsen för en världsunik samhällsomställning!
 
Frågeställningar som kommer adresseras: Hur kan vi alla kraftsamla? Vilka lärdomar kan vi dra av den pågående omställningen? Hur bygger vi framtidens hållbara samhällen och ekosystem för att möta utmaningarna i norra Sveriges gröna revolution?

Info & Biljetter: www.sverigesinnovationsriksdag.se 
 
Sveriges Innovationsriksdag 2024 arrangeras av @SISP - Swedish Incubators & Science Parks, @Boden Business Park och @Luleå Science Park.