Studieresor

Se världen med oss på SNITTS

SNITTS arrangerar studieresor med syfte att skapa bättre förståelse för andra organisationer, regioner eller nationers metoder, verktyg och arbetssätt inom kunskapsutbyte och nyttiggörande av kunskap och forskning.

Studieresorna arrangeras oftast som beställningsuppdrag från våra samarbetspartners. Men de kan även arrangeras i samverkan med andra organisationer eller som ren SNITTS aktivitet.  

Öppen studieresa till Sevilla och ASTPs årskonferens, 21-24 maj 2024

Följ med SNITTS och få ut det allra bästa av vår europeiska systerorganisation ASTPs årskonferens! Vi toppar med egna aktiviteter som studiebesök dagarna innan konferensen. Resan är ett tillfälle att föra strategiska diskussioner med internationella aktörer, bygga vidare på era internationella nätverk, samt att stärka Sveriges position i det internationella innovationslandskapet.

Är du samarbetspartner till SNITTS och vill ha hjälp att anordna en resa?

En beställning av studieresa behöver inkomma minst sex månader innan planerat resedatum. Det är för långsiktigheten viktigt att studieresan har ett uttalat syfte för var och en av deltagarna och att resultat dokumenteras på ett målrelaterat sätt. Hör av dig till johanna@snitts.se om du vill veta mer.

Reseberättelser från våra senast genomförda resor

Tallinn

Öppen studieresa, maj 2023
Läs reseberättelsen här

Lissabon

Öppen studieresa, maj 2022
Läs reseberättelsen här

Trondheim och Oslo

Innovationskontor Fyrklövern, januari 2020
Läs reseberättelsenIsrael

Stockholms universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet, november 2019
Läs reseberättelsen 

Dublin

Öppen studieresa, maj 2019
Läs reseberättelsenPalo Alto, CA

Innovationskontoret Fyrklövern, november 2018
Läs reseberättelsen