Kom igång

Certifiera dina kunskaper i ett globalt forum!

Vill du bli erkänd i din yrkesroll och samtidigt bli del av ett globalt nätverk som möjliggör nya spännande möjligheter för din karriär? 


ATTP, Alliance of Technology Transfer Professionals är ett globalt nätverk som verkar för att främja och bibehålla globala standarder för yrkesverksamma inom nyttiggörande- och kommersialiseringsbranschen. Detta sker genom RTTP-certifieringen, som är en kvalitetssäkring samt erkännande av dina samlade kompetenser inom området på en global nivå.

Certifieringen försäkrar arbetsgivare, kollegor och andra intressenter att du har visat prov på de kompetenser som krävs och framgångsrikt bidragit till betydande prestationer inom fältet för knowledge-/technology transfer. Certifieringen handlar om alla olika aspekter inom ’Knowledge Exchange, Knowledge Transfer and Technology Transfer’ och i dagsläget har drygt 630 individer i världen uppnått RTTP status. Läs mer på ATTPs hemsida.

SNITTS – din nationella koppling till Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP)

Sedan 2013 har SNITTS representerat Sverige inom ATTP och är verksamma i både kommittéer och ATTP council. Detta samarbete ger yrkesverksamma i Sverige en möjlighet att certifiera sin komptens i ett globalt forum. 

Certifieringen - hur går det till?

Det finns två olika vägar för att påbörja resan mot att bli RTTP-certifierad:

 1.  Candidate RTTP ansöker du om du är junior i fältet och har som målsättning att uppnå full RTTP-status.  Detta är ett sätt för dig att i samarbete med din chef planera din kompetensutveckling med tydliga mål. Ett minimum krav är att du arbetat i minst sex månader inom fältet. 
 2. Full RTTP-status kan du ansöka till om du har tre års erfarenhet eller mer.  För att nå RTTP-status behöver du visa att du har de kompetenser och erfarenheter som krävs för att framgångsrikt arbeta inom professionen. 
  Det är även av betydande vikt att du kan påvisa din nivå av erfarenhet inom branschen. Därför är branschspecifik kompetensutveckling och dokumenterade bevis av prestation två viktiga delar av utvärderingen.
Krav för att ansöka till Candidate RTTP

KE/KT/TT ERFARENHET
Du har under minst sex månader arbetat i en relevant yrkesroll, i ett land som har koppling till ATTP genom en nationell organisation.

KE/KT/TT KOMPETENS
Du har en plan för och är engagerad i din kompetensutveckling, genom utbildning eller genom att arbete med en mentor.

KE/KT/TT PRESTATION
Du har tagit fram en plan för vart du vill nå i din karriär.

Krav för att ansöka om full RTTP-status

KE/KT/TT ERFARENHET
Visa på att du under minst tre år har haft en relevant yrkesroll.  Det land du har arbetat i måste ha koppling till ATTP genom en nationell organisation och du måste vara medlem i denna organisation.

KE/KT/TT KOMPETENS
Visa på att du har den kompetens som krävs för att effektivt och självständigt kunna arbeta inom fältet. 

Antingen genom: 

 • 60 CE-poäng som du tjänar in genom att delta på någon av medlemsorganisationernas poänggivande aktiviteter (max 30 av dessa får vara poäng du tjänat in via konferenser och webinars) 

Eller genom minst två av följande: 

 • En lista över dina yrkeskvalifikationer eller deltagande vid relevanta kurser som hjälpt dig att uppnå RTTPs listade kärnkompetenser. (Det måste vara möjligt för panelen att bedöma relevans och nivå på de aktiviteter du deltagit vid. Konferenser som ger CE poäng är ej användbart.) 
 • En lista över deals eller projekt, av lämplig storlek, kvantitet och kvalitet i förhållande till din erfarenhet 
 • En beskrivning av de ledarroller du har innehaft inom KE/KT/TT inklusive storlek och omfattning av ditt team/initiativ som du har lett

KE/KT/TT PRESTATION
Genom en case study på 1000 ord beskriva hur du har tillämpat dina kunskaper och färdigheter för att självständigt driva och slutföra ett KE/TT-projekt. Detta ska godkännas av din chef och din partner/kund. 

De fem grundläggande kompetenserna som ATTP bedömer vid RTTP ansökan
 • Strategy & Business Insight – Strategiskt tänkande; marknadsdrivet och entreprenöriellt tillvägagångssätt; kommersiell förståelse. 
 • Entrepreneurial Leadership - Finansiering; leda förhandlingar; tidig affärsutveckling 
 • Effective engagement - Kommunikation, samarbete och påverkansarbete 
 • Legal and Technical Knowhow – Inneha den centrala juridiska, tekniska och områdesspecifika kunskap som krävs för att effektivt kunna arbeta med kunskapsöverföring 
 • Governance and Project Management - Utveckla initiativ som stödjer KE/TT; Hantera och planera kunskaps- och informationsflöden; Utveckla och planera system och processer för kunskapsutbyte 


Våra svenska RTTPs

Nhils Forslund, RTTP

Anne Alsholm, RTTP

Staffan Enting, RTTP

Mathias Gaunitz, RTTP

Charlotta Nordenberg, RTTP

Jonas Rimbäck, RTTP

Martina Håveland, RTTP

Patrik Blomquist, RTTP

Fredrik Östlin, RTTP

Karolina Rosdahl, RTTP

Joa Falke, RTTP

Charlotte Emlind Vahul, RTTP

Camilla Pettersson, RTTP

Fredrik Edman, RTTP

Organisationerna bakom ATTP