Campfire Live på #IBYC 2023

Den 4 oktober vigs två timmar av konferensens program till ett pass där deltagarna själva sätter agendan inom en Unconference-ram. Vi kallar den för Campfire Live. Symboliken med lägerelden handlar om att där samlades vi alltid förr och den skapade trygghet. Här delar och lyssnar vi på nationella kollegors upplevelser, utmaningar och behov. Anmäl ditt ämne längre ner på denna sida!

Ett arrangemang som Innovation by Collaboration innebär inte bara ett tillfälle att lyssna på kunniga föredragshållare, det drar även till sig en stor och kunnig publik. Under detta pass vill vi ta till vara på kunskapsmassan bland alla deltagare genom samtal och erfarenhetsutbyte.

Lyft egna frågeställningar eller engagera dig i andras. Har du en möjlighet eller utmaning som du vill bolla med nationella kollegor, hitta samarbetspartners till projekt eller bara utbyta erfarenheter inom ett specifikt ämne? Anmäl ditt ämne i förväg eller på plats under konferensens första dag. Ett flertal bord dukas upp och varje ämne kommer att ges 30 minuter, som deltagare kommer du ha möjlighet att delta i två diskussioner. 

  • Deltagardrivet: Du som anmäler ett ämne leder samtalet. SNITTS tillhandahåller lokalerna samt utser en värd som har koll på tid samt antecknar eventuella slutsatser/önskemål som ni vill skicka med till nätverket efteråt.
  • Erfarenhet, inte experter: Sessionen handlar om att dela erfarenheter och ingen som anmäler ett ämne behöver vara expert inom området. Vi uppmuntrar samtal, inte planerade presentationer.
  • Passade inte ämnet? Välj det ämne som du tycker verkar mest intressant. Skulle det visa sig att det inte passade dig, uppmuntrar vi dig att gå vidare till en annan grupp som kan vara bättre lämpad.

Anmäl ditt ämne till Campfire Live