På scenen under #IBYC2023

4 oktober

Tamara Carlton, Innovation Leadership Group

Tamara Carleton is an international expert in radical innovation. She is the CEO of Innovation Leadership Group and also teaches at several top-ranked business schools and technical universities around the world (and is on the faculty at the Blekinge Institute of Technology in Karlskrona Sweden). In addition, Tamara is the lead author of several books, notably Building Moonshots: 50+ Ways to Turn Radical Ideas into Reality and the Playbook for Strategic Foresight and Innovation.

4 oktober

Linda Lindström, Beteendelabbet

Linda är Beteendestrateg och medgrundare av Beteendelabbet. 

4 oktober

John Nash, University of Kentucky

John Nash, is from Silicon Valley and, over three decades, has navigated the realms of technology leadership, strategic development, and social science research. For the past 13 years, his focus has been exploring how design thinking provides leaders with a balanced and effective approach to change and improvement. 

John's ties to Sweden were initiated in the early 2000s. As a social research scientist at Stanford University, he was the Program Manager of the Wallenberg Global Learning Network, a collaboration between Stanford, KTH, Karolinska Institute, and Uppsala University and supported by the Knut and Alice Wallenberg Foundation. He facilitated collaborations and steered the grantmaking for programs spanning the U.S., Sweden, and Germany, all with the intention of leveraging technology to bring about meaningful but sustainable enhancements in education. John also cofounded OpenEye Innovation Management AB. This strategy firm, operating in both Sweden and the U.S. for two decades, sought to shorten the time to impact in social programs. 
 
Currently, John lends his expertise to the University of Kentucky as an associate professor of educational leadership and director of the Laboratory on Design Thinking. Since December 2022, his attentions have been directed toward the emerging realm of generative AI and large language models. In this capacity, he offers guidance to educational institutions, helping them realize the potential of these advancements while maintaining a well-balanced, practical approach.

4 oktober

Åsa Allard, Örebro universitet Holding AB

Åsa är innovationsrådgivare och verksamhetsansvarig för Social Impact Lab vid Örebro universitet Holding AB. 

4 oktober

Katarina Wetter-Edman, Örebro universitet Holding AB

Katarina är innovationsrådgivare med fokus på social innovation och tjänstedesign. Hon är nodansvarig för Mötesplats social innovation vid Örebro universitet och har skrivit läroboken Tjänstedesign – principer och praktiker. 

4 oktober

Julia Hellström, Vinnova, National Contact Point (NCP) för European Innovation Council (EIC)

Mitt namn är Julia Hellström och jag är nationell kontaktpunkt för Pelare III (Innovative Europe) i EU:s nuvarande ramverksprogram för forskning och innovation, Horizon Europe. Min roll är att facilitera för svenska aktörer som vill söka finansiering genom finansieringsinstrumenten European Innovation Council (EIC) och European Institute of Technology (EIT). Detta genom att bistå med information och genom samverkan med andra supportfunktioner ute på lärosäten och i koppling till SMEer inom deep tech. En annan del av min roll är att vara en länk in mot EU-kommissionen och förmedla svenska aktörers inspel till den strategiska utvecklingen av arbetsprogrammet för EIC.

4 oktober

Sally Jones, Manchester Metropolitan University


4 oktober

Ann Lindgård, Västra Götalandsregionen

Ann är huvudprojektledare för det nationella samverkansprojektet SIISH för snabbare från idé - Swelife 

4 oktober

Linus Wretblad, IP Screener

He is since 2018 CEO of IPscreener, a spin-off company from the EUROSTAR project with the Technical University of Vienna & Uppdragshuset on AI assisted exploring and understanding of patents. Since 2023 he is an IP advisor to the Industry Common Foundation (ICF) to provide support on how to us AI to facilitate for researchers to explore, understand and better benefit from IP and patents. 

4 och 5 oktober

Christin Wendel, Patent- och registreringsverket

Ansvarig för PRV:s aktiviteter med och för svenska universitet och högskolor med bakgrund som patentexpert inom informations- och kommunikationsteknik.

4 och 5 oktober

Kevin Popovic, The Idea Guy®

Kevin Popovic has earned a reputation, across the United States and abroad, as The Idea Guy® – a problem solver that helps people, teams and leaders create new ideas. His expertise is in the development of strategy that meets business objectives, the creativity to gain awareness, and the communications that facilitates engagement.

KP, as he is called, is the founder of Ideahaus®, an award-winning creative communications agency, as well as the Idea Lab at San Diego State University, where he served as the Zahn Chair of Creativity & Innovation. He is a published author, and a TEDx speaker sharing his strategies on, "How Creativity Can Change the World, One Bad Drawing at a Time."

Today, KP is the Education Manager of The Design Lab at the University of California San Diego, responsible for curriculum, co-curricular activities and communications. His models for identifying problems and creating solutions are utilized across industries around the world, and are part of his forthcoming book, "How to Be The Idea Guy: A How-To Guide for Creativity + Innovation."

5 oktober

Helena Fornstedt, Uppsala universitet

Innovation är positivt, eller? Forskaren Helena Fornstedt menar att många kan förlora när företagens vilja inte får motstånd. Fler perspektiv behövs när samhället ska ställas om. 

5 oktober

Alf Rehn, Syddansk Universitet

Professor i innovation, design, och management vid SDU

Fotograf Elisabeth Ohlson
5 oktober

Pernilla Glaser, Boiler AB

Pernilla är en berättare och utbildare som brinner för samtal mellan olika erfarenheter och kompetenser. Hon är verksam i gränssnittet mellan forskning, konst och civilsamhälle. Pernilla har lång erfarenhet av metodutveckling som bland annat som senior processledare på Rise och som lärare bland annat på Konstfack och Stockholms Konstnärliga Högskola.  Pernilla har utvecklat koncept som Salong Krångel, en plattform för tvärdiciplinär reflektion kring komplexitet tillsammans med Rise och Sweco och Future Making Academy tillsammans med Malmö Universitet.

5 oktober

Martin Q Larsson, Subtopia/creARTive

Chef för Subtopias inkubator Katapult, och ordförande för creARTive – Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar.