Dela erfarenheter på #IBYC2024

Ett arrangemang som Innovation by Collaboration innebär inte bara ett tillfälle att lyssna på kunniga föredragshållare, det drar även till sig en stor och kunnig publik. Under eftermiddagen på konferensens första dag vill vi rikta ett särskild fokus på erfarenhetsutbyte och ta till vara på kunskapsmassan bland alla deltagare. 


Konferensens lokal, Humanistiska teatern byggdes för att skapa en mötesplats för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. I år adderar vi därför  något som vi kallar Öppen Scen, som ett komplement till Campfire-Live.

Du som deltagare väljer om du deltar i de intima samtalen runt ”lägerelden” under Campfire-live, eller om du vill lyssna till och engagera dig i nationella kollegors utmaningar, initiativ eller frågeställningar på Öppen Scen.

Lyft egna frågeställningar eller engagera dig i andras. Har du en möjlighet eller utmaning som du vill bolla med nationella kollegor, hitta samarbetspartners till projekt eller bara utbyta erfarenheter inom ett specifikt ämne? Ämnen kan anmälas till eller via formuläret längst ner på denna sida. 

Campfire-Live

Campfire är informella samtal tillsammans med nationella kollegor. Symboliken med lägerelden handlar om att där samlades vi alltid förr och den skapade trygghet. Här delar och lyssnar vi på nationella kollegors upplevelser, utmaningar och behov.

 • Antalet deltagare i campfires är begränsat till max 10 personer. Detta för att ge förutsättningar för bra samtal.   
 • Varje campfire är 55 minuter lång.
 • Fokus är samtalet - därför visas inga presentationer 

Upplägg: 

 1. Inled med att presentera dig själv och gör gärna en snabb presentationsrunda. 
 2. Beskriv kortfattat ämnet som ska diskuteras. 
 3. Campfires är ett diskussionsforum. Ta samtalsledarrollen och se till att alla kommer till tals. 
 4. Dokumentera! Förhoppningsvis leder samtalet fram till nya idéer och ny inspiration som är värdefull att föra ner på papper. 

Öppen Scen

Kliv upp på podiet i Humanistiska teatern och prata om något som ligger dig varmt om hjärtat; ett spännande initiativ eller nytt projekt på din organisation, en fråga du vill ha dina nationella kollegors synpunkter på eller helt enkelt det du brinner för.  Öppen Scen är vårt sätt att ge våra deltagare möjligheten att lyfta egna frågor med övriga deltagare. 

Detta är en plats för våra deltagare att:

 • dela med sig av det som är nytt i deras organisation, och genom det inspirera andra
 • dela en möjlighet eller utmaning och få inspel från nationella kollegor
 • Hitta samarbetspartners till ett projekt eller initiativ

Upplägg:
Varje ämne/presentation ges 15 minuter. (Totalt 8 st på IBYC2024)

 1.  Inled med en presentation av ditt ämne (ca 5 min) Du väljer om du vill visa bilder eller ej.
 2. Bjud in till samtal med de andra i rummet (ca 10 min) Samtalet modereras av någon från konferenskommittén. 

Anmäl ditt ämne