SNITTS Kansli

SNITTS dagliga verksamhet hanteras av kansliet. I kansliets uppdrag ingår det både att ansvara för utvecklingen av organisationen och att koordinera alla aktiviteter, som medlemmarna har behov av för att växa i sin professionella roll. Stor vikt läggs vid medlemmarnas idéer, förberedelse och utförande av aktiviteter på ideell basis.  
Omvärldsbevakning och medlemsfrågor är viktiga inslag i det dagliga arbetet. Att ha ett kansli är grundläggande för att bedriva verksamheten. 

Kansliet består idag av Johanna Edborg, verksamhetsansvarig. Johanna har arbetat på SNITTS sedan 2011.

Johanna Edborg

Kansliansvarig SNITTS