SNITTS Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på SNITTS


Kontaktuppgifter till ansvarig för personuppgifter på SNITTS

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter på SNITTS är kansliansvarig Johanna Edborg;
T: 0703-59 70 61 M:

Varför samlar vi in personuppgifter?
SNITTS är en nationell medlemsorganisation och ideell förening som verkar för att stärka professionen som arbetar inom innovationsstödjande verksamheter. Detta gör vi genom kompetensutvecklingsaktiviteter, studieresor, informationsspridning samt att vi tillhandahåller en plattform för möten och erfarenhetsutbyten.

Vi behöver spara personuppgifter för att kunna planera, genomföra och följa upp verksamheten och genom detta kunna ge ett relevant erbjudande till våra intressenter.

Vi hanterar personuppgifter för deltagare vid våra events, när en person registrerar sig som medlem samt personuppgifter på dem som engagerar sig i våra kommittéer, Special Interest Groups och vår styrelse

Bild- och filmmaterial samlas in för att kommunicera vår verksamhet, för dokumentation och för att marknadsföra kommande events. Materialet används endast av och för SNITTS verksamhet och kan publiceras på SNITTS webb, sociala mediekanaler samt utskick och flyers. Individer utpekas aldrig enskilt i denna typ av material utan deras samtycke.

Vad uppgifterna används till?

 • Medlemsregister
 • Register över samarbetsavtal
 • Register över intjänade CE-poäng för certifiering genom ATTP
 • Inför events; deltagarlistor, utvärderingar, information, fakturering
 • Kontaktuppgifter till personer i vår styrelse samt kommittéer för publicering på SNITTS webb.
 • Marknadsföring av kommande aktiviteter eller presentationer av genomförda aktiviteter.
 • Informationsspridning vid utskick av nyhetsbrev

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Nedan är en sammanställning av de typer av data vi hanterar i olika sammanhang. En individ kan ingå i flera kategorier. Om du är intresserad av att veta vilka uppgifter vi har om dig är det bara att kontakta personuppgiftsansvarig på SNITTS kansli, se ovan.

Medlemmar

 • Förnamn och efternamn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Organisationstillhörighet
 • Postadress till individens arbetsplats
 • Faktureringsadress till individens arbetsplats
 • Vid förekommande fall, medverkan i SNITTS kommittéer, styrelse eller Special Interest Groups
 • Vid förekommande fall, koppling till samarbetsavtal

Deltagare på våra aktiviteter

 • Förnamn och efternamn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Organisationstillhörighet
 • Faktureringsadress till individens arbetsplats
 • CE-poäng för certifiering genom ATTP
 • Vid förekommande fall, register av nyttjade deltagarplatser via samarbetsavtal

Samarbetspartners

 • Förnamn och efternamn för kontaktperson
 • Email till kontaktperson
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • Organisationstillhörighet för kontaktperson
 • Faktureringsadress till samarbetspartnern

Andra intressenter

 • Förnamn och efternamn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Organisationstillhörighet

Rutiner för borttagning av uppgifter

Alla personuppgifter som hanteras av SNITTS sparas bara så länge som SNITTS har behov av uppgifterna för att driva verksamheten. Historik i form av mötesagendor, presentationer, konferensprogram och dylikt är av största vikt för att utveckla verksamheten och inte upprepa tidigare aktiviteter och därav sparas de på obestämd tid.

Vid utträde ur föreningen eller vid individens uttryckliga önskemål raderas all data ur våra register. Personuppgiftsdata som har samlats in för events raderas senast tre år efter genomfört event.

Den data som inte raderas är:

 • Namn och kontaktuppgifter för talare, moderatorer och andra aktivt medverkande till programmen i våra aktiviteter
 • Namn och organisationstillhörighet på de individer som deltagit vid CE-berättigade aktiviteter hos SNITTS. Detta är en tjänst gentemot våra intressenter om det någon gång i framtiden väljer att genomgå ATTP-certifiering. Undantag sker när individen själv vill att vi raderar dem från denna lista.

Om du inte längre vill finnas kvar i våra register äger du alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss och kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan. Om du inte längre vill ta del av vår kommande kommunikation, finns alltid möjlighet att avprenumenera i varje mejlutskick.

Rutiner kring spridande av uppgifter till tredjepart

Din integritet är en prioritet för oss, din information lagras säkert hos oss och vi delar INTE din information med någon annan organisation utan ditt samtycke.


Kontakta oss

Läs integritetspolicyn här