EIC access rights: ASTP statement

 “Knowledge valorisation is part of the PRO’s mission and responsibility and, as such, it should not be left to the responsibility of individual researchers. ASTP Board shares the pitfalls of new EIC grant conditions and offers alternative solutions to the challenges facing knowledge valorisation.

European Innovation Counsil (EIC) har föreslagit en ny investeringsform, för innovationsaktiviteter, som liknar vårt lärarundantag. Det finns nu en rädsla i Europa att kommissionen ska följa efter. Christophe Haunold, från universitetet i Luxemburg och ASTPs nya ordförande har sammanställt ett svar till EIC gällande förslaget och här kan du ladda ner det

Spaning från omvärldsbevakningskommittén: Cybersäkerhet, industrispionage och mänskliga misstag