Bidra till HSS-konferensen 2023!

Den 10-12 maj 2023 är det dags för HSS-konferensen (Högskola och Samhälle i Samverkan) på Högskolan Väst i Trollhättan. 

Konferensen samlar akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för att prata om hur vi löser samhällsutmaningarna genom samverkan. 

SNITTS sitter med i konferensens referensgrupp och det vore såklart extra kul att se inspel från våra medlemmar. 

Här kan du läsa mer om konferensen och hur du anmäler ditt intresse att bidra till programmet.  

Spaning från SNITTS omvärldsbevakningskommitté: Missions