Emilie Lidgard - ny styrelseledamot i SNITTS

På SNITTS årsstämma förra veckan välkomnades två nya ledamöter till styrelsen; Emilie Lidgard, Kungliga Musikhögskolan och Johan Blaus, Kungliga tekniska högskolan. Här berättar Emilie mer om sig själv och varför hon vill engagera sig i SNITTS.

På kungl. Musikhögskolan jobbar jag med samverkan, innovationsfrågor och idéstöd, framförallt i externmedelfinansierade projekt, på Utbildning och forskningsavdelningen. Min roll innebär till stor del att testa, utforska och utveckla metoder och arbetssätt för interdisciplinär samverkan tillsammans med studenter, forskare och externa parter. Jag kom till KMH 2018 i ett VINNOVA-finansierat projekt - ESAIM, som utvecklade en metod för konstnärliga exjobb. Projektet ledde till en ny tjänst som jag arbetar på nu. Jag har förmånen att få kombinera min konstnärliga bakgrund med min erfarenhet från innovationssystemet på ett fantastiskt roligt och utvecklande sätt!

Jag brinner för att genom interdisciplinära samarbeten och sektors överskridande projekt bredda det konstnärliga fältet. Jag är övertygad om att det konstnärliga perspektivet behöver ta större plats i vårt samhälle och att konstnärliga metoder, processer och verktyg kan vara av stort värde i utvecklingsprojekt och innovationsprocesser. Det är något som jag ser fram emot att utforska inom ramen för SNITTS verksamhet och nätverk.

Jag hoppas att jag kan bidra med nya perspektiv och idéer i SNITTS viktiga arbete, och jag vet att jag kommer lära mig otroligt mycket på vägen. Jag ser fram emot att träffa er i olika sammanhang, och jag är alltid intresserad av att bolla idéer och nya samarbeten över en zoom-fika!

Hitta kontaktuppgifter till Emilie och våra andra styrelseledamöter här.

Innovationssystemet skapar värde - referat från rundabordssamtal, mars 2022