Report by Digital Life Norway gives new insight on how to boost innovation from academic research

Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet. Vi är alla fria designentreprenörer som delar kunskap och värde med varandra.

Spaning från omvärldsbevakningskommittén: Professionsutveckling – hållbarhet, riskhantering, inkludering och impact