SNITTS nya styrelseledamöter

På SNITTS årsstämma 25 mars 2021 välkomnades tre nya ledamöter till styrelsen; Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, Charlotte Emlind Vahul, Chalmers Ventures och Helena Järregård, Mälardalens högskola. Lär känna dem lite bättre nedan. Vill du se hela styrelsen hittar du dem här.

Helena Järregård, Mälardalens högskola
Jag är en utvecklingsorienterad person, uppväxt i Västerås, pluggat och doktorerat i Linköping (neurobiologi, tvärvetenskapligt projekt om hur man får känsel i en handprotes).

Jobbat som studierektor för forskarutbildning, forskningskoordinering inom innovation och produktrealisering, processledare för Automation Region, VD för RISE SICS Västerås (från uppstart med två halvtider till 50 pers) och nu vicerektor för samverkan (strategisk satsning på MDH, snart MDU). Suttit i ca 20-tal olika styrelser och styrgrupper av olika karaktär, alltifrån privatägt företag, science park till ungdomsstorband. Nu aktiv i ca 10 olika.

Tre barn, man och hund. Gillar trädgård, träning och uteliv.

Vill engagera mig i SNITTS eftersom jag brinner för samverkan och nyttiggörande och tror att vi kan komma så mycket längre tillsammans! Har följt SNITTS lite på sidan av sedan start och är nu nyfiken på att lära mig mer om både nätverket, möjligheterna och aktörerna. Dessutom finns många utmaningar för MDH som ska blir MDU och där vill vi lära av och samverka med de bästa såklart!


Charlotte Emlind Vahul, Chalmers Ventures
Jag har nyligen tillträtt som chef för affärscoacherna på Chalmers Ventures, Chalmers holding- och inkubatorbolag. Tillsammans med innovatörer och entreprenörer, skapar och utvecklar vi forsknings- och kunskapsbaserade tillväxtföretag som bidrar till ett hållbart samhälle. Innan dess arbetade jag vid Chalmers innovationskontor med att möjliggöra nyttiggörande av de forskningsresultatet som skapats vid lärosätet. Dessförinnan har jag arbetat med affärsutveckling på start-up-bolag. Kort och gott så har jag spenderat större delen av mitt arbetsliv inom och nära innovationsekosystemet i Göteborg.

Jag brinner för att forskningsresultat skapade vid våra lärosäten når ut och möter de samhällsutmaningar vi står inför! En avgörande byggsten i detta är kommersialiseringsaspekten och att bygga hållbara tillväxtbolag kräver att flertalet aktörer kommer samman och arbetar gemensamt och målinriktat.

Inom innovationsekosystemet behöver vi bli bättre på att synliggöra både de projekt och bolag vi stöttar och även värdet och effekterna av vårt eget arbete som ”stödfunktioner”. Hur vi gemensamt kan bli bättre på att synliggöra detta värde är viktigt – både internt och externt.

Det känns väldigt naturligt att vilja engagera sig i SNITTS! Att bidra till byggandet och utvecklandet av den profession som arbetar aktivt, vid våra lärosäten och i kringliggande innovationsekosystem, med att stötta och paketera forskningsresultat så att de kan komma samhället till gagn, är viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft nu och på sikt. Det är viktigt att vi gör gemensam sak i många frågor och vi ser till att bygga så sömlösa innovationsekosystem som är möjligt. Där spelar SNITTS en viktig roll och det arbetet vill jag vara del av!

Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet

Jag vill engagera mig i SNITTS därför att jag alltid har arbetat för att tillgängliggöra akademin fr a för näringslivet, så att universitetet kan göra största möjliga nytta i samhället.

Följande frågor inom innovationssystemet brinner jag för:

 • Speciellt de etablerade företagens möjlighet att dra nytta av akademin, dvs den stora mängden företag av Sveriges knappt 1 miljon aktiva aktiebolag.
 • Självklart vill jag också att ”start-ups” ska få de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas förverkliga sina idéer och bygga livskraftiga bolag, men en struktur för detta finns relativt väl uppbyggd idag.
 • Däremot är det många företag som redan har etablerad affärsverksamhet och marknad, som inte alls vet hur de ska komma i kontakt med universitetet. Ofta, när det gäller små och medelstora företag, finns en tro att just deras verksamhet är ”tillräckligt intressant” för oss i akademin. Men varje företag jag kommer i kontakt med brukar kunna ge väldigt intressant utbyte, både för företagaren, studenter och lärare/forskare, och dessutom företag sinsemellan.
 • Det centrala är att ta avstamp i företagets befintliga affärsverksamhet så att den inte äventyras när man jobbar vidare med spännande idéer och utvecklar dessa till innovationer. Att göra detta så strategiskt medvetet och med så gott stöd som möjligt brinner jag för.

Bakgrund i korta ordalag: bakgrund inom ”industriell ekonomi” (civing och tekn dr), dvs teknik, ekonomi och management, som innebär att jobba strukturerat och ingenjörsmässigt med innovationsarbete, som i sin natur är kreativt, innebär det oväntade, och ibland kastar omkull det befintliga och leder till disruptiv förändring!

 • Professor och ämnesföreträdare
 • Produktinnovation: forskargrupp med 4 seniora forskare, 2 bitr lektor/postdoc och 6 doktorander
 • Devis: “Enable the power within”
 • Frigöra universitetets resurser
 • Kort cv: 
  • Forskar inom teknikdriven affärsutveckling, innovation och hållbarhet
  • 2014-ff Luleå tekniska universitet
  • 1997-2020 Linköpings universtitet
  • Engagerad i ledningen för forskarskolorna för Rymdteknik och Creaternity vid LTU
  • Engagemang i företag genom styrelseuppdrag (Sparbank, småföretag), egna bolag, företagskluster (bl a Automation Småland, Big Science Sweden)
  • Driver www.kunskapsförmedlingen.se för produkt- och produktionsutveckling tillsammans med forskningsfinansiärer, näringsliv, Svenska Produktionsakademien och Produktutvecklingsakademin.
  • Aktiv i Design Society.
Spaning från omvärldsbevakningskommittén: Vad är högst på agendan under hösten 2021?