SNITTS Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och dess strategiska utveckling. Styrelsens uppdrag är också att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen bistår kansliet i, för organisationen, strategiska ärenden. 

Styrelseledamöterna utses av medlemmarna under årsmötet och dess sammansättning bör spegla medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning 

Charlotta Nordenberg

Ordförande

Chef för Malmö universitet Innovation 


Karin Ackerholm

Ledamot, sammankallande för omvärldsbevakningskommittén

 Innovationsrådgivare på Linköpings universitet 


Johan Blaus

Ledamot

Director Strategic Partnerships på Kungliga tekniska högskolan 


Fredrik Edman

Vice ordförande, sammankallande kurskommittén

Affärsrådgivare och Immaterialrättsexpert på Lunds universitet


Charlotte Emlind Vahul

Ledamot, sammankallande för konferenskommittén

Head of Business Coaching at Chalmers Ventures 


Niklas Huss

Ledamot

Innovations- och transformationscoach på Niklas Huss AB 


Helena Jerregård

Ledamot

Vicerektor för samverkan på Mälardalens universitet


Emilie Lidgard

Ledamot

 Koordinator Samverkan och Innovation, Utbildnings och Forskningsavdelningen på Kungliga musikhögskolan 


Mats Rydehell

Ledamot, styrelsens representant i ATTP Council

Chief Executive Officer at
R Innovation AB


Anna Öhrwall Rönnbäck

Ledamot

Professor och ämnesföreträdare på Luleå tekniska universitet 


SNITTS Valberedning

Robert Brummer

Pro-Vice-Chancellor, Professor på Örebro University 


Viktoria Mattsson

Board Member Swedish Defence University/Head of research and education support at Konstfack 


Johan Landström

Gruppledare på Mittuniversitetet