SNITTS Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och dess strategiska utveckling. Styrelsens uppdrag är också att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen bistår kansliet i, för organisationen, strategiska ärenden. 

Styrelseledamöterna utses av medlemmarna under årsmötet och dess sammansättning bör spegla medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning 

Charlotta Nordenberg

Ordförande

Chef för Malmö universitet Innovation 


Tehseen Aslam

Ledamot


Johan Blaus

Ledamot, ekonomibedömningsgruppen

Senior Advisor Collaboration and Partnerships på Kungliga tekniska högskolan 


Patrik Blomquist

Ledamot, SNITTS representant i ATTP Council

Ph.D., Business Coach, INREACH/START, lead på KI Innovations AB


Fredrik Edman

Vice ordförande, sammankallande kurskommittén

Affärsrådgivare och Immaterialrättsexpert på Lunds universitet


Charlotte Emlind Vahul

Ledamot, ekonomibedömningsgruppen

Senior Rådgivare till Vicerektor för Nyttiggörande och Innovation vid Chalmers Tekniska Högskola


Emilie Lidgard

Ledamot, sammankallande för konferenskommittén

Koordinator Samverkan och Innovation, Utbildnings och Forskningsavdelningen på Kungliga musikhögskolan


Jenny Nordquist

Ledamot, sammankallande för omvärldsbevakningskommittén

Avdelningschef vid Uppsala universitet Samverkan


Anna Öhrwall Rönnbäck

Ledamot

Professor och ämnesföreträdare på Luleå tekniska universitet 


SNITTS Valberedning

Karin Ackerholm

Innovationsrådgivare på Linköpings universitet


Markus Klinton

Samverkanschef på Örebro universitet