Samarbetsorganisationer och initiativ

Genom SNITTS samarbeten med nationella och internationella aktörer får våra medlemmar ny input och förståelse för närliggande aktörer. Genom gemensamma aktiviteter möjliggörs ett breddat nätverk, ökad förståelse och broar bryggs för ett effektivare stödsystem. 

Här kan ni läsa mer om våra närmsta samarbetsorganisationer samt de projekt och initiativ som SNITTS är engagerade i. 

Våra samarbetsorganisationer

ASTP

ASTP är den europeiska medlemsorganisationen för de som arbetar inom innovations- och nyttiggörandebranschen.

Samarbeten med SNITTS:
SNITTS har sedan start haft ett nära samarbete med ASTP, vi har flera gånger stått som värd för deras årskonferens samt arrangerat utbildningar gemensamt. SNITTS arrangerar varje år en öppen studieresa till ASTPs årskonferens.

ATTP

Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) är ett globalt nätverk som verkar för att främja och bibehålla globala standarder för yrkesverksamma inom nyttiggörande- och kommersialiseringsbranschen, genom RTTP-certifieringen.

Samarbeten med SNITTS:
Sedan 2013 har SNITTS representerat Sverige inom ATTP och är verksamma i både kommittéer och ATTP council. Detta samarbete ger yrkesverksamma i Sverige en möjlighet att certifiera sin kompetens i ett globalt forum.  

FUHS

Föreningen universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) bildades 2005 och har idag alla svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. FUHS är en ideell förening och har sitt säte i Solna.

Samarbeten med SNITTS:
FUHS representeras i vår kurskommitté och omvärldsbevakningskommitté. Sedan 2020 har vi arrangerat vår grundutbildning tillsammans och under 2023 påbörjades en gemensam satsning för ett konkretiserat erfarenhetsutbyte för våra medlemmar.  

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation.

Samarbeten med SNITTS:
Gemensamt står vi bakom SIG Social Innovation. MSI har även en representant i vår konferenskommitté.

NAAC

The National Associations Advisory Committee (NAAC) samlar de 33 nationella organisationerna för Knowledge Transfer Professionals som finns i Europa. Förutom erfarenhetsutbyte mellan nationella organisationer har NAAC också blivit en relevant partner med kommissionen. Genom olika insatser får kommissionen en direkt kontakt med de frågor och utmaningar som våra medlemmar ställs inför i sitt dagliga arbete.

Samarbeten med SNITTS:
SNITTS är medlem i NAAC

PRV

PRV är en statlig myndighet som vill hjälpa företagare och innovatörer att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt.

Samarbeten med SNITTS:
PRV bistår med sin expertis i flertalet av SNITTS aktiviteter såsom årskonferensen, kurser och seminarium samt representeras i vår omvärldsbevakningskommitté och kurskommitté.

RJ Flexit

Med RJ Flexit stödjer RJ forskning och samverkan mellan forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.

Samarbeten med SNITTS:
Sedan 2013 har SNITTS bistått RJ med att anordna nätverksträffar för Flexitforskare samt de senaste åren arrangerat informationsträffar för samverkansledare och forskare. 

SISP

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks. Organisationen har drygt 60 medlemmar.

Samarbeten med SNITTS:
SISP representeras i vår kurskommitté och sedan 2020 har vi arrangerat vår grundutbildning tillsammans.  

Unilink

UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Föreningen har idag 24 lärosäten som medlemmar.

Samarbeten med SNITTS:
Förutom ett gemensamt engagemang i HSS-konferensen planeras nu för en gemensam utbildning inom samverkansområdet. Unilink har representant i vår omvärldsbevakningskommitté.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Samarbeten med SNITTS:
Vinnova finansierade uppstarten av SNITTS och har sedan dess stöttat föreningen i olika utvecklingsprojekt. Vinnova representeras i vår konferenskommitté och i vår omvärldsbevakningskommitté.

Projekt/initiativ där SNITTS medverkar

RM Roadmap

Projektet RM ROADMAP syftar till att skapa konsensus om förståelsen av professionerna inom Research Management (RM) och föreslå en fungerande definition och terminologi för professionen, både i stort och för specifika kategorier. Läs mer om projektet här.

Samarbeten med SNITTS: SNITTS ordförande är co-ambassadör för Sverige i projektet